Βιβλιοθήκη GDPR

Φίλτρα

Νομοθεσία

Νόμος 4577/2018

Νομοθεσία

Νόμος 4579/2018

Νομοθεσία

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016

Νομοθεσία

Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016

Νομοθεσία

Οδηγία 1/2010 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Νομοθεσία

Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Νομοθεσία

Οδηγία 2/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Νομοθεσία

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995

Βοηθητικά Κείμενα

Οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βοηθητικά Κείμενα

Ποιες χώρες παρέχουν επαρκή προστασία δεδομένων σύμφωνα με την ΕΕ - Safe harbour

Νομοθεσία

ΠΟΛ. 1158/28.9.2017

Νομοθεσία

Προεδρικό Διάταγμα 28/2015

Βοηθητικά Κείμενα

Συγκατάθεση για τη λήψη διαφημιστικού υλικού

Νομοθεσία

Σύνταγμα της Ελλάδος

Βοηθητικά Κείμενα

Τι ισχύει για τα στοιχεία ταυτοποίησης που ζητούν οι τράπεζες;

Βοηθητικά Κείμενα

Τι ισχύει για τη χορήγηση στοιχείων από Διεύθυνση Σχολείου σε Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων

Βοηθητικά Κείμενα

Τι ισχύει για το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων από μηχανές αναζήτησης;

Βοηθητικά Κείμενα

Το νομικό πλαίσιο για την εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης (κάμερες) σε ιδιωτικό χώρο

Σελίδες