Το Blog του χρήστη Ιωάννης Ιγγλεζάκης

ΔΕΕ: Ερμηνεία του όρου "έννομο συμφέρον" ως προϋπόθεσης για τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

18 Μαΐου 2017

Έννοια της επεξεργασίας που είναι "απαραίτητη για την επίτευξη του εννόμου συμφέροντος τρίτου" κατά την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον Ν. 2472/1997

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινικοποίηση της βλασφημίας και των θρησκευτικών προσβολών ως παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης στην Ευρώπη

30 Απριλίου 2017

Εξετάζοντας την αναγκαιότητα ή μη της ποινικοποίησης της βλασφημίας και την επίδρασή της στο δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη ιδιοκτήτη ιστολογίου (blog) για ανώνυμο δυσφημιστικό σχόλιο

17 Μαρτίου 2017

Δεν υφίσταται ευθύνη του ιδιοκτήτη ιστολογίου για τη δημοσίευση ανώνυμου δυσφημιστικού σχολίου από τρίτο (ΕΔΔΑ, Pihl κατά Σουηδίας)

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα στη λήθη: Ένα νέο ψηφιακό δικαίωμα για τον Κυβερνοχώρο

18 Ιανουαρίου 2017

Από την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Το δικαίωμα στη λήθη και η δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας του ατόμου εντός ενός Διαδικτύου που «δεν ξεχνά ποτέ»

Διαβάστε περισσότερα

συντακτης

Ιωάννης Ιγγλεζάκης

Το Προφίλ του Δικηγόρου Το Blog του Δικηγόρου
Top