logo-print

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από αιγιαλό και παραλία

Εισαγωγικά στοιχεία για την άμυνα

06/09/2021

06/09/2021

Περιπτώσεις έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) κατά την ισχύουσα νομοθεσία

Όπως ορίζει η νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας, για την αποτελεσματική προστασία των στοιχείων αυτών του περιβάλλοντος, κατ’ αυτού που επελήφθη και κατέχει αυτογνωμόνως αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.), το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά του οποίου απευθύνεται, ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως κατοχής του χώρου.

Επίσης, τοιχοκολλάται μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση στην αυθαίρετη κατασκευή, αν υπάρχει, και στο δημοτικό κατάστημα του οικείου δήμου και αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια», τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι διατάξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι:

1. Επεκτείνουν τα γενικότερα ισχύοντα αναφορικά με τα εν γένει Π.Δ.Α. στην περίπτωση του αιγιαλού, της παραλίας και των λοιπών στοιχείων.

2. Προβλέπουν την ψηφιακή ανάρτηση του Π.Δ.Α., συνεισφέροντας στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση και καθιστούν έτσι ευχερέστερη την άμεση νομική αντίδραση και υποβοηθούν το έργο του δικηγόρου και του εντολέως του.

3. Είναι ιδιαίτερα αναλυτικές, αφού περιγράφουν όλα τα επιμέρους κτήματα που ο προσβολέας μπορεί να κατέλαβε και να κατέχει αυτογνωμόνως, ήτοι αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού. Η διάκριση αυτή συνεισφέρει στην επίτευξη νομικής σαφήνειας.

Προστασία κατά του Π.Δ.Α. - ανακοπή κατά Π.Δ.Α.

Κατά του Π.Δ.Α. επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί, ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει αυτήν κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών. Η προθεσμία αυτή είναι ιδιαίτερα βραχεία, πλην, όμως, υπαγορεύεται από τη φάση της επαπειλούμενης προσβολής των στοιχείων αυτών του περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου, ο ανακόπτων, όμως, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο την αναστολή της εκτέλεσης μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής.

Αν δεν ασκηθεί εμπροθέσμως ανακοπή, το Π.Δ.Α. θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον να το προσβάλει.

Το βάρος της απόδειξης φέρει ο ανακόπτων, με τα δε προσαγόμενα αποδεικτικά μέσα συνεκτιμώνται και όσα προσκομίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Αν το Π.Δ.Α. ακυρωθεί τελεσιδίκως για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νομή του χώρου, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την επίδοση της απόφασης, διαφορετικά το πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ και εκτελείται.

Επί των ειδικότερων θεμάτων άμυνας (ανακοπής) κατά του Π.Δ.Α. θα επανέλθουμε με νεότερο άρθρο.

Παναγιώτης Γαλάνης

Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτη Γαλάνη: Υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου (Αθήνα/Λαμία/υπόλοιπη Ελλάδα)

info@pgalanislaw.gr, 6976481759

  • PhD, LLM Δημοσίου Δικαίου

  • Νομικός...

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ερμηνεία ΚΠολΔ (Άρθρα 682-903)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ

ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ