logo-print

Νόμος 2472/1997

Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

10/04/1997

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 2472/1997 - Αντικείμενο

Άρθρο 2 - Νόμος 2472/1997 - Ορισμοί

Άρθρο 3 - Νόμος 2472/1997 - Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 4 - Νόμος 2472/1997 - Χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 5 - Νόμος 2472/1997 - Προϋποθέσεις επεξεργασίας

Άρθρο 6 - Νόμος 2472/1997 - Γνωστοποίηση

Άρθρο 7 - Νόμος 2472/1997 - Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

Άρθρο 7Α - Νόμος 2472/1997 - Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας

Άρθρο 8 - Νόμος 2472/1997 - Διασύνδεση αρχείων

Άρθρο 9 - Νόμος 2472/1997 - Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 10 - Νόμος 2472/1997 - Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 11 - Νόμος 2472/1997 - Δικαίωμα ενημέρωσης

Άρθρο 12 - Νόμος 2472/1997 - Δικαίωμα πρόσβασης

Άρθρο 13 - Νόμος 2472/1997 - Δικαίωμα αντίρρησης

Άρθρο 14 - Νόμος 2472/1997 - Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 15 - Νόμος 2472/1997 - Σύσταση - Αποστολή - Νομική φύση

Άρθρο 16 - Νόμος 2472/1997 - Συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 17 - Νόμος 2472/1997 - Κωλύματα - Ασυμβίβαστα μελών της Αρχής

Άρθρο 18 - Νόμος 2472/1997 - Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών της Αρχής

Άρθρο 19 - Νόμος 2472/1997 - Αρμοδιότητες, λειτουργία και αποφάσεις της Αρχής

Άρθρο 20 - Νόμος 2472/1997 - Γραμματεία της Αρχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 21 - Νόμος 2472/1997 - Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 22 - Νόμος 2472/1997 - Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 23 - Νόμος 2472/1997 - Αστική ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24 - Νόμος 2472/1997 - Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας

Άρθρο 25 - Νόμος 2472/1997 - Έναρξη λειτουργίας της Αρχής

Άρθρο 26 - Νόμος 2472/1997 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Απριλίου 1997

send