Νομοθεσία

Φίλτρα

Νόμος 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

Νόμος 4485/2017

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 80/2017

Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων σε Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος - Κιάτου

Προεδρικό Διάταγμα 81/2017

Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και του τρόπου άσκησης αυτών

Υπουργική Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

Υπουργική Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0001176 ΕΞ 2017

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΠ0001608ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις...

Απόφαση 86252/2.8.2017 Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Θέσπιση Οδηγού Δεοντολογίας Συντονιστών στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62)

Νόμος 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 78/2017

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Προεδρικό Διάταγμα 79/2017

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

Νόμος 4483/2017

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα...

Προεδρικό Διάταγμα 74/2017

Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Προεδρικό Διάταγμα 75/2017

Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Ζάκα της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών σε Τοπική Κοινότητα Ζιάκα, καθώς και του ομώνυμου οικισμού

Προεδρικό Διάταγμα 76/2017

Μετονομασία οικισμού Αιγιάλη της Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης του Δήμου Αμοργού σε οικισμό Λαγκάδα

Προεδρικό Διάταγμα 77/2017

Μετονομασία του οικισμού "Πλατάνια, τα" της Τοπικής Κοινότητας Άτταλης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων σε οικισμό "Πλατάνα, η", της Τοπικής Κοινότητας Παλιούρα του ίδιου Δήμου σε Πάλιουρα και του...

ΠΟΛ. 1124/31.7.2017

Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017) και...

Υπουργική Απόφαση 158587/1808/26.7.2017

Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών

Εγκύκλιος 83942/27.7.2017

Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)”

ΠΟΛ. 1119/27.7.2017

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του πολυνομοσχεδίου αριθ. ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «...

Προεδρικό Διάταγμα 72/2017

 Τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ' του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α' 99)».

Υπουργική Απόφαση Φ.3440/ΑΣ 36967/20.7.2017

Απόφαση 2357 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη. 

Προεδρικό Διάταγμα 73/2017

Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α’ 28)

Προεδρικό Διάταγμα 70/2017

Συγχώνευση της Τοπικής Κοινότητας Μητάτου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου με την Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας Λασιθίου

Προεδρικό Διάταγμα 71/2017

Μετονομασία του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος σε Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Σελίδες

ansp