Νομοθεσία

Φίλτρα

Προεδρικό Διάταγμα 54/2015

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Προεδρικό Διάταγμα 52/2015

Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ “Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου...

Νόμος 4334/2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 14/7/2015 (Α' 79)

Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66...

Νόμος 4333/2015

Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας (ESM)

Προεδρικό Διάταγμα 51/2015

Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, που βρίσκεται στη θέση «Καμάρι», της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου,...

Προεδρικό Διάταγμα 50/2015

Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Λουκάς», της Τοπικής Κοινότητας Κορώνειας, της Δημοτικής...

Προεδρικό Διάταγμα 49/2015

Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων της πόλεως Λαρίσης, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, στον οικισμό «Νέα Πολιτεία», της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων, του Δήμου Λαρισαίων, της...

Προεδρικό Διάταγμα 48/2015

Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Νικολάου, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, που βρίσκεται στη θέση «Μπισμπαρδάκι», της Δημοτικής Κοινότητας Λεβαδέων, της Δημοτικής...

Νόμος 4332/2015

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330οικ./9.7.2015

Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση...

Προεδρικό Διάταγμα 47/2015

Συγχώνευση του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κιμώλου με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μήλου

Προεδρικό Διάταγμα 46/2015

Αναβολή τακτικών μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2015

Προεδρικό Διάταγμα 45/2015

Διορισμός Υπουργού Οικονομικών

Προεδρικό Διάταγμα 40/2015

Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ»

Προεδρικό Διάταγμα 42/2015

Διοικητικό Πρόστιμο σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας

Προεδρικό Διάταγμα 43/2015

Νέος καθορισμός ορίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ηρακλείου

Προεδρικό Διάταγμα 41/2015

Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΖΑΜΠΙΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Κοινή Υπουργική Απόφαση 29809/2.7.2015

Καθορισμός των προϋποθέσεων, του τρόπου και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις από κρατούμενους...

Νόμος 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα...

Προεδρικό Διάταγμα 39/2015

Αναβολή τακτικών μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2015

ΠΟΛ. 1131/24.6.2015

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/6/2015

Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 21775/29.6.2015

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης...

Σελίδες

send