Με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστό ως GDPR ή ΓΚΠΔ, καθιερώνεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο GDPR, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα κάθε πολίτη, επιχείρηση και οργανισμό.

Στo lawspot.gr/gdpr μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, ενημερώσεις αλλά και γνώμες ειδικών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την εφαρμογή του Κανονισμού.

Οι πιο βασικές πληροφορίες για τον GDPR είναι διαθέσιμες σε μορφή ερωταπαντήσεων εδώ.