Νίκος Γιαμπουράνης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Νίκος Γιαμπουράνης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Το 2014 εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ποινικών Επιστημών του ιδίου Πανεπιστημίου και εκπονεί την διπλωματική του εισήγηση με θέμα "Το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δεδικασμένο στα άρθρα 54 της Συνθήκης Σένγκεν και 50 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων".

Ασχολείται με το Αστικό και το Ποινικό Δίκαιο. Έχει εμπειρία σε υποθέσεις ανώμαλης εξέλιξης ιδιωτικών τεχνικών έργων, με έμφαση σε αμοιβές τεχνικών και μελετητικών εταιριών, εργατικά ατυχήματα, μισθωτικές διαφορές και αστικές αδικοπραξίες.

Το 2016 εκπροσωπεί ομάδα Ελλήνων καταναλωτών κατά της Volkswagen Group. Αρθρογραφεί πάνω σε επίκαιρα ζητήματα πολιτικής και ποινικής δικονομίας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νομική Σχολή Αθηνών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νομική Σχολή Αθηνών |
Μεταπτυχιακό Ποινικού Δικαίου