Γιάννης Αγγέλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δικηγόρος Παρ' Εφέταις.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2007-2011), έχοντας πραγματοποιήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο ("Αριστα", 2012), Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014-).

Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α., Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), από το 2015.

Επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες υποθέσεις δημοσίου (ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, εκπαιδευτική νομοθεσία), και αστικού δικαίου.

Δημοσιεύσεις άρθρων και μελετών σε νομικά περιοδικά και στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Σεμινάρια και διαλέξεις επί πλειάδας θεμάτων συνταγματικού, διοικητικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νομική Σχολή Αθηνών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νομική Σχολή Αθηνών |
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου