logo-print

Σταύρος Τασιόπουλος

Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών
Δικαίωμα Παράστασης
παρ' Αρείω Πάγω
Περιγραφή

Πάντα είναι δύσκολο να περιγράφει κανείς τον εαυτό του και τις δυνατότητες του, ιδίως ένας νομικός

Επικοινωνία: st.tasiopoulos@gmail.com

Συνοπτικά οι δυνατότητες συνεισφοράς περιλαμβάνουν: 

Δικηγόρος Παρ Αρείω και ΣτΕ, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης, Δικαίου Ενέργειας.

Εξειδίκευση σε θέματα δημοσίου - διοικητικού δικαίου, φορολογικού, δημόσιας διοίκησης, δημοσιοϋπαλληλικού, γραφειοκρατίας και διεκπεραιώσεων. Αστική ευθύνη δημοσίου και αποζημίωση. Θέματα Δήμων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υποστήριξη σε αστική ευθύνη και ηθική Βλάβη για αποζημίωση.

Άμεση υποστήριξη και επίλυση θεμάτων για τους πολίτες και τη γραφειοκρατία. Επαφή με τις εμπλεκόμενες δημόσιες και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες.

Θέματα εταιριών, ΓΕΜΗ, εφορίας, ρυθμιστικό πλαίσιο, εμπορικές μισθώσεις και διαπραγματεύσεις, συμβόλαια ακινήτων.

Δημόσιες συμβάσεις ν.4412, ρυθμιστικού πλαισίου, περιβάλλοντος-ενέργειας, προσωπικά δεδομένα GDPR.

Πιστοποιητικά Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου. Συναινετικά διαζύγια και θέματα κληρονομιών με εξειδίκευση σε συναινετικά διαζύγια και κληρονομικά θέματα.

Εξειδίκευση σε προσωπικά δεδομένα GDPR και παροχή υπηρεσιών DPO. Εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις ν.4412 και θέματα εταιριών. 

Εκπροσώπηση σε Ελεγκτικό Συνέδριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Διοικητικά Δικαστήρια και προς κάθε Δικαστήριο στην Ελλάδα.

Kατάρτιση επί της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και σε συνάρτηση και με τις οικονομικές δραστηριότητες, (επενδύσεις, δημόσιο-διοικητικό δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις) καθώς και επί του ρυθμιστικού πλαισίου και άσκησης πολιτικής σε θέματα Επενδύσεων, Περιβάλλοντος – Ενέργειας.

 

Πλαίσιο Υποστήριξης

  • περιβαλλοντική – ενεργειακή νομοθεσία και άσκηση πολιτικής, ενεργειακή εταιρική πολιτική

  • δημόσιο – διοικητικό δίκαιο, ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων, επενδυτική νομοθεσία

  • εταιρική διακυβέρνηση και κανονιστική συμμόρφωση, καθώς και ως προς τoν GDPR

  • επαφές με τη δημόσια διοίκηση, δημόσιες υπηρεσίες – φορείς και τα κρατικά – κυβερνητικά όργανα

  • επίλυση ζητημάτων με τις εμπλεκόμενες με την εταιρία/φορέα/πολίτη,  δημόσιες και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες

  • κάθε σχετική με το Δημόσιο διεκπεραίωση που αφορά υποθέσεις στελεχών εταιρίας/φορέα/πολίτη

  • υποθέσεις και σχέσεις με εταιρίες – φορείς – πρόσωπα που συνεργάζεται και συναλλάσεται η εταιρία/φορέας/πολίτης

  • κανονιστικό πλαίσιο (σχετική οδηγία ΕΕ), στο σχεδιασμό και εξειδίκευση δράσεων εταιρικής ευθύνης

  • προσωπικά δεδομένα, κανονισμός GDPR, Παροχή υπηρεσιών DPO σε φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικούς

  • άμεση εικόνα επί της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων

 

Στοιχεία Δραστηριοτήτων:

*8/2013 – σήμερα Δικηγόρος Παρ Αρείω/ΣτΕ – μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας

                  

*12/2018 - σήμερα   Data Protection Officer σε ΝΠΙΔ με πιστοποίηση από TUV

 

*9/2019 - 12/2020   Ειδικός Σύμβουλος - Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - Υπουργείο Τουρισμού

 

*7/2017 – 2/2020   Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΕΔΕ

 

*12/2016 – σήμερα  Συνεργάτης – IMODEV – Paris - Institute Improving Public Policies in a Digital Era

 

* 2015-2016, Εκπροσώπηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Επιτροπή Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

 

*3/2015 – 10/2016  Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

*4/2015 – 10/2016 - Σύμβουλος του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα", ΣΕΣ 2014-2020

 

*11/2015 – 10/2016 Μέλος Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Απλοποίηση της αδειοδότησης για οικονομικές

δραστηριότητεςΡύθμιση της Γνωστοποίησης για τα ΚΥΕ - Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα

 

*12/2013 – 6/2014 Μέλος της Εθνικής Ομάδας για το Διαρθρωμένο Διάλογο για τη Νεολαία

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου της ΕΕ

Προπτυχιακές Σπουδές
Νομική Σχολή Θράκης
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Νομική Σχολή Θράκης |
Δημόσιο Δίκαιο & Πολιτική Επιστήμη (Συνταγματικό-Διοικητικό)
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών |
Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Νομική Σχολή Θράκης |
Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας
Γλώσσες
Επικοινωνία
Αποστολή Μηνύματος
Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ