logo-print

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας - Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικείμενου, στην έννοια της οποίας υπάγονται οι περιπτώσεις που ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014

23/12/2022

05/01/2023

Η παρούσα με αριθμό 56/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, δικάζοντας με τη διαδικασία του Ν. 4738/2020 – Νέου Πτωχευτικού Κώδικα-, κάνει δεκτή την αίτηση εντολέως μας, σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Η απόφαση αναφέρει τα κάτωθι:

Πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, είναι οι οντότητες, οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια :

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) : 350.000 ευρώ,

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών : 700.000 ευρώ και

γ) Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της τελευταίας, προς της κήρυξης ης πτώχευσης, περιόδου τα 10 άτομα.

Το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 4738/2020 ρητά ορίζει ότι πτωχευτική ικανότητα έχουν πλέον και τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία, το κριτήριο ένταξης στην κατηγορία των οφειλετών, των οποίων η πτώχευση είναι μικρού αντικειμένου, περιορίζεται στην αξία του συνόλου της περιουσίας τους, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος των 350.000 ευρώ.

Η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας όπου και αναρτάται για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Αν εντός της άνω προθεσμίας δεν ασκηθεί παρέμβαση ή ασκηθεί με αντικείμενο τον διορισμό συνδίκου, η αίτηση πτώχευσης γίνεται δεκτή απλά με την πάροδο της άνω προθεσμίας.

Η απόφαση που την δέχεται διορίζει και τον εισηγητή της πτώχευσης με αρμοδιότητες τον διορισμό συνδίκου, τον καθορισμό ημερομηνίας παύσης πληρωμών του πτωχού αλλά και την λήψη απόφασης σφράγισης της πτωχευτικής περιουσίας.

Αναγκαία έγγραφα για το παραδεκτό αίτησης πτωχεύσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που δεν υποχρεούται σε δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μεταξύ των άνω εγγράφων εντάσσονται η πιο πρόσφατη δήλωση φόρου εισοδήματος αλλά και αντίστοιχη δήλωση στοιχείων ακινήτων του πτωχού αλλά και τυχόν κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επί της αυτής αίτησης πρέπει να προσκομίζεται κατάσταση των πιστωτών του οφειλέτη, βεβαίωση οφειλών του έναντι του Δημοσίου αλλά και κάθε άλλο έγγραφο που στηρίζει την αίτηση πτώχευσης. Τεκμήριο ακρίβειας των αναφερόμενων στα ως άνω έγγραφα οικονομικών στοιχείων για τα οποία θεωρείται πως ο αιτών έχει υποβάλλει βεβαιωτικό όρκο.

Απαιτούμενα στοιχεία για την κατάφαση υπαγωγής προσώπου σε παύση πληρωμών κατ΄ άρθρο 176 Ν. 4738/2020.

Δέχεται αίτηση πτώχευσης. Διορίζει εισηγητή.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο michaliskouvaris.gr

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Ο Μιχάλης Κούβαρης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο "MSC BUSINESS FOR LAWYERS" του ALBA GRADUATE...

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

send