logo-print

ΑΑΔΕ: Οδηγίες σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης και άπτονται της είσπραξης δημοσίων εσόδων

Εγκύκλιος για το νέο πτωχευτικό (Ε. 2192/18-10.2021)

20/10/2021

20/10/2021

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο (Ε. 2192/18-10.2021), με την  οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις βασικές μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης  με τον Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4818/2021, και άπτονται της είσπραξης δημοσίων εσόδων, καθώς και οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων από τη φορολογική διοίκηση.

Όσον φορά στο πεδίο εφαρμογής, το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η εγκύκλιος εφαρμόζεται κατ’ αρχήν στις διαδικασίες πτώχευσης που εκκινούν μετά την 1η/03/2021, δηλαδή στις διαδικασίες στις οποίες η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται στο δικαστήριο μετά την ημερομηνία αυτή. Επισημαίνεται, ωστόσο, πως κατ’ εξαίρεση οι ειδικές διατάξεις του Ν. 4738/2020, που ρυθμίζουν την «απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου» εφαρμόζονται από 1Η/06/2021. Οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν. 4818/2021 ισχύουν από 1η/07/2021.

Στις πτωχεύσεις που είναι εκκρεμείς κατά την 1η/03/2021 εξακολουθούν, κατ’ αρχήν, να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007). Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις του Ν. 4738/2020 που ρυθμίζουν τη διαδικασία εκποίησης των κατ’ ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας εφαρμόζονται αναλογικά και σε εκκρεμείς πτωχεύσεις που έχουν κηρυχθεί ή κηρύσσονται κατά το προϊσχύον δίκαιο, εφόσον δεν έχει αρχίσει η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις ή όταν κηρύσσεται άγονος προκηρυχθείς πλειστηριασμός.

Επίσης κατ’ εξαίρεση, με απόφαση της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πιστωτών, μια εκκρεμής πτωχευτική διαδικασία μπορεί να τραπεί σε πτωχευτική διαδικασία του Ν. 4738/2020 και να συνεχιστεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτού στο στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται η εκκρεμής διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, για την κατάταξη των πιστωτών εφαρμόζονται οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις των νόμων που έχουν ισχύσει έως την υπαγωγή στη νέα διαδικασία.

Επιπλέον, οι νέες διατάξεις του Ν. 4738/2020 περί αυτοδίκαιης απαλλαγής οφειλετών-φυσικών προσώπων και νομίμων εκπροσώπων/διοικούντων νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις προσώπων που υπάγονται σε πτωχευτικές διαδικασίες του προϊσχύοντος δικαίου.

Η εγκύκλιος αναφέρεται στις εξής θεματικές:

Μεταβολές ως προς τις προϋποθέσεις κήρυξης σε πτώχευση.

Δημοσιότητα διαδικασία πτώχευσης και ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας

Απλοποιημένη διαδικασία σε πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου

Προληπτικά μέτρα

Είσπραξη οφειλών μετά την κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση

Εκποίηση πτωχευτικής περιουσίας

Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης και είσπραξη ποσών κατάταξης

Περάτωση πτώχευσης και ανάκληση απόφασης πτώχευσης

Απαλλαγή οφειλετών-φυσικών προσώπων και νομίμων εκπροσώπων/διοικούντων νομικά πρόσωπα

Πρόσβαση των χρηστών της φορολογικής διοίκησης στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο aade.gr.

Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024
Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ