logo-print

Αιτιολογία απόρριψης αιτήματος αναβολής λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του συνηγόρου (ΑΠ ποιν. 9/2020)

27/01/2021

10/02/2021

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Απόσπασμα απόφασης 9/2020 Αρείου Πάγου (Τμήμα Ζ Ποινικό)

Με τις παραδοχές και τις αιτιολογίες αυτές, το ως άνω Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την, κατά τα εκτεθέντα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την απόρριψη του αιτήματος που υποβλήθηκε δια της αγγέλου περί αναβολής της δίκης λόγω ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του συνηγόρου υπερασπίσεως, καθόσον εκτός της ρητής αναφοράς στο σκεπτικό του των προσκομισθέντων για την παραδοχή του παραπάνω αιτήματος αποδεικτικών μέσων, τα οποία αξιολόγησε, εκθέτει με σαφήνεια και πληρότητα τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά και τους συλλογισμούς που το οδήγησαν στην απορριπτική κρίση του στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικότερα δε, ότι το πρόβλημα στο συνήγορο, ο οποίος συνέχιζε άλλη δίκη, στην οποία παρίστατο και η οποία είχε αρχίσει από 12-3-2019 με προσωρινά κρατουμένους, δεν αποτελούσε εν προκειμένω κατά την ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του, λόγο ανωτέρας βίας, καθόσον:

α) η περίπτωση μπορούσε να προβλεφθεί, δεδομένου ότι ο συνήγορος γνώριζε την ανάληψη των υποχρεώσεών του έναντι των εντολέων του στο Τριμελές Εφετείο Πειραιά,

β) γνώριζε ότι αδυνατούσε να υπερασπίσει τον ως άνω αναιρεσείοντα, τόσο όταν έλαβε εξουσιοδότηση, μόλις την παραμονή της δίκης στο ακροατήριο (5-5-2019), όσο και όταν από 3-5-2019 φρόντισε να λάβει βεβαίωση από την προϊσταμένη του ποινικού τμήματος για την πορεία των υπό διακοπή συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, γνώριζε επίσης αυτός από 23-4-2019, ότι έγινε διακοπή της δίκης εκείνης για τη δικάσιμο της 6-5-2019 και δεν ανακοίνωσε στο Δικαστήριο ότι δεν μπορούσε να παρευρίσκεται κατά την μετά την διακοπή δίκη στο Τριμελές Εφετείο.

Το δε Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση δεν είχε υποχρέωση να ενημερωθεί για το χρόνο λήξεως των προσωρινών κρατήσεων των δικαζομένων στο Τριμελές Εφετείο Πειραιά, διότι αφορά ζήτημα που άπτεται άλλης δίκης.

Ως προς την προβαλλόμενη αιτίαση, ότι δεν ερευνήθηκε η περίπτωση διακοπής της δίκης, ανεξαρτήτως του ότι με επάρκεια αιτιολογίας αντιμετωπίσθηκε το ζήτημα αυτό στο τέλος του προπαρατεθέντος σκεπτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, πρέπει να αναφερθούν τα κάτωθι:

Το Δικαστήριο έχει υποχρέωση, πριν διατάξει την αναβολή, να ερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης και να αιτιολογήσει ότι δεν μπορεί ο λόγος αναβολής να αντιμετωπισθεί με διακοπή, όταν αποφασίσει για την αναβολή και πριν διατάξει την αναβολή και όχι, όταν αποφαίνεται για την απόρριψη του σχετικού αιτήματος, όπως συνέβη εν προκειμένω, εκτός αν υποβληθεί ξεχωριστό αυτοτελές αίτημα για διακοπή της δίκης σε περίπτωση απορρίψεως του αιτήματος αναβολής, τέτοιο όμως αυτοτελές και ξεχωριστό αίτημα διακοπής της δίκης δεν υποβλήθηκε από τον κατηγορούμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Επομένως, ενόψει όλων των ανωτέρω, ο σχετικός από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Δ'του ΚΠοινΔ, πρώτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, είναι αβάσιμος και το Δικαστήριο της ουσίας ορθά και νόμιμα απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου - εκκαλούντος ως ανυποστήρικτη, αφού διαπίστωσε ότι αυτός, παρόλο που ότι κλήθηκε νόμιμα, δεν εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο και, ως εκ τούτου, δεν υπερέβη την εξουσία του, ο δε σχετικός, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Θ'(πρώην Η') ΚΠοινΔ, δεύτερος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως είναι επίσης αβάσιμος.

Περαιτέρω, με το άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε και έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο με το ΝΔ 53/1974, υπερισχύει δε των ελληνικών νόμων, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, καθιερώνεται η αρχή της δίκαιης δίκης.

Η παραβίαση της προαναφερθείσης διατάξεως δεν δημιουργεί ιδιαίτερο λόγο αναιρέσεως της ποινικής αποφάσεως πέραν από τους λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 510 του ΚΠοινΔ, εκτός αν συνδυάζεται με άλλη πλημμέλεια, που υπάγεται στους προβλεπόμενους από την εν λόγω διάταξη λόγους αναιρέσεως, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 171 παρ.1 στοιχ.δ'ΚΠοινΔ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο areiospagos.gr

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ