logo-print

Αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων Νομικής με περιεχόμενο το ελληνικό δίκαιο

Ο ΔΟΑΤΑΠ υποχρεούται να εξετάζει και να αναγνωρίζει αλλοδαπούς τίτλους σπουδών Νομικής με περιεχόμενο το ελληνικό δίκαιο (ΣτΠ)

05/10/2017

16/11/2017

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πρωτοετείς φοιτητές της Νοµικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου (Ε.Π.Κ.), στην οποία εισήχθησαν τον Σεπτέµβριο του έτους 2016, ζήτησαν από τον Συνήγορο του Πολίτη να µεσολαβήσει προκειµένου να αναγνωριστεί η ισοτιµία τίτλου σπουδών Νοµικής κατόπιν ολοκλήρωσης προγράµµατος σπουδών ιδίου περιεχοµένου προς τα ηµεδαπά.

Συγκεκριµένα, η Ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) του ∆ΟΑΤΑΠ είχε αποφανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση µε την αιτιολογία ότι «δεν εµπίπτει στο ρυθµιστικό πεδίο της νοµοθεσίας για αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας αλλοδαπών τίτλων (Ν. 3328/2005)».

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απέστειλε προς τον ∆ΟΑΤΑΠ, τόνισε ότι από τις διατάξεις του νόµου δεν προκύπτει ότι ο Οργανισµός νοµιµοποιείται να προβαίνει αποκλειστικά και µόνο στην αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών που έχουν απονεµηθεί κατόπιν ολοκλήρωσης αλλοδαπού προγράµµατος σπουδών «οµοειδούς» προς τα ηµεδαπά, αποκλείοντας συνεπώς την εξέταση αλλοδαπών τίτλων που έχουν απονεµηθεί κατόπιν ολοκλήρωσης προγραµµάτων σπουδών του ιδίου περιεχοµένου προς τα ηµεδαπά.

Ο ∆ΟΑΤΑΠ ενηµέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι:

(α) Το πρακτικό της συνεδρίασης 169/22.6.2015, συνιστά πράξη αποδοχής της υπ’ αριθµ. 83/2015 γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η εφαρµογή της οποίας, έχει καταστεί υποχρεωτική για τα όργανα του ∆ΟΑΤΑΠ µετά την αποδοχή της από τον Οργανισµό.

(β) Ο ∆ΟΑΤΑΠ ζήτησε τη σχετική γνωµοδότηση από το ΝΣΚ, λόγω πληθώρας αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον Οργανισµό για αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων Νοµικής που έχουν απονεµηθεί από ιδιωτικά Πανεπιστήµια της Κύπρου και κυρίως από το Ε.Π.Κ., κατόπιν ολοκλήρωσης προγράµµατος σπουδών στο «Ελληνικό ∆ίκαιο» ή µε «Κατεύθυνση Ελληνικού ∆ικαίου» και

(γ) Το ζήτηµα εκκρεµεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, κατόπιν αίτησης ακύρωσης του υπ’ αριθµ. 169/22.6.2015 Πρακτικού της Ολοµέλειας του ∆.Σ. του ∆ΟΑΤΑΠ, που ασκήθηκε από το Ε.Π.Κ. ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Στις 29 Ιουνίου 2017, το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την υπ’ αριθµ. 1755/2017 απόφαση, έκρινε ως παράνοµη την απόφαση που έλαβε η Ολοµέλεια του ∆.Σ. του ∆ΟΑΤΑΠ, µε σκεπτικό όµοιο προς αυτό του Συνηγόρου του Πολίτη, δηλαδή ότι οι διατάξεις του νόµου δεν παρέχουν στον ∆ΟΑΤΑΠ το δικαίωµα λήψης αποφάσεων κανονιστικού περιεχοµένου, όπως είναι η προαναφερόµενη, και κατά συνέπεια, ο Οργανισµός υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο ατοµικών περιπτώσεων, κρίνοντας αποκλειστικά και µόνον βάσει των διατάξεων του νόµου. 

Δείτε σχετικά: Αναγνώριση των πτυχίων Νομικής της αλλοδαπής με περιεχόμενο το Ελληνικό Δίκαιο (ΣτΕ 1755/2017)

Δείτε το έγγραφο του Συνηγόρου εδώ.

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πολιτειολογία
send