logo-print

Ανακοίνωση Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Αττικής για το πρόστιμο της ΑΠΔΠΧ στην PWC

09/08/2019

09/08/2019

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Λ.Ε.Π.Α.)

Δελτίο Τύπου

Σχετικά με την AΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 26/30-7-2019 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την καταβολή προστίμου ύψους 150.000 ευρώ στην εταιρία PWC

Η οργάνωση μας δρώντας με κριτήριο την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων του κλάδου είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή τους συναδέλφους της PwC για τις συνέπειες που θα είχε στην ζωή τους η ατομική σύμβαση που τους επέβαλε η εργοδοσία (διαχωρισμός μισθού σε βασικό μισθό και οικειοθελή παροχή, μη αναγνώριση της ειδικότητας κλπ). Η σύμβαση, που το ΣΕΠΕ είχε χαρακτηρίσει ως μη σύννομη, συνοδευόταν από την λεγόμενη «∆ήλωση Αποδοχής όρων Επεξεργασίας Προσωπικών ∆εδοµένων».

Για τα παραπάνω, οργάνωσε των αγώνα των εργαζόμενων μέσα στην εταιρεία. Προχώρησε σε μια σειρά από παρεμβάσεις. Κάλεσε μάλιστα την εργοδοσία να αποσύρει τα εν λόγο έγραφα που ζητούσε από τους εργαζόμενούς της να υπογράψουν.

Η εργοδοσία της PwC γνωρίζοντας τις συνέπιες που μπορεί να είχε, πάρα τις εκκλήσεις της ΕΛΕΠΑ και αγνοώντας συνειδήτα μέχρι και την παρέμβαση του ΣΕΠΕ, τα εφάρμοσε στο σύνολό τους.

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών της PwC, της καταλογίστηκε πρόστιμο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ύψους 150.000 €.

H Εργοδοσία για την υπεράσπιση της μπορεί να επικαλείται εδάφιο της απόφασης που λέει ότι «ουδέποτε εξανάγκασε εργαζόμενό της να της χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ουδέποτε προέβη σε παρακολούθηση των (ηλεκτρονικών ή άλλων) μέσων επικοινωνίας των εργαζομένων της και ουδεμία ζημία προκάλεσε σε εργαζόμενό της». Αλλά και «ότι ενεργεί πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και βάσει των αρχών διαφάνειας».

Όπως όμως παραδέχεται και η αρχή που διενέργησε τον έλεγχο στην ουσία «δεν νοείται παροχή έγκυρης και ελεύθερης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην παροχή εργασίας, λόγω της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου». Καθώς και το γεγονός ότι εξακολουθεί παράνομα να βάζει εμπόδια στην συνδικαλιστική δραστηριότητα στους χώρους της, στην βάση της συμβάσης της καταπατά το θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα της οχτάωρης εργασίας, δεν πληρώνει άδειες που δεν έχουν λάβει οι εργαζόμενοι κλπ δείχνει ποια είναι η πραγματικότητα για τους εργαζόμενους της εταιρίας.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι για άλλη μια φόρα η PwC (και γενικά οι εργοδότες του κλάδου) όχι μόνο αξιοποιεί όλο το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο που η κυβέρνηση -τωρινή και παλαιότερες-έχουν απλόχερα προσφέρει στην εργοδοσία άλλα δεν διστάζει ακόμη και να το καταπατήσει εν γνώση της, πηγαίνοντας και ένα βήμα παραπέρα το χτύπημα των εργατικών δικαιωμάτων με στόχο να πετύχει τους σκοπούς της.

Με βάση την συγκεκριμένη εξέλιξη καλούμε τους συναδέλφους να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τις γραμμές της ΕΛΕΠΑ. Να είναι σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε ενεργεία προσπαθήσει να πάρει η εργοδοσία εναντία στα δικαιώματα τους αλλά και για να μην μετακυλήσει το πρόστιμο σε αυτούς.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ