logo-print

ΑΠΔΠΧ: Προϋποθέσεις για τα αιτήματα παροχής γνώμης σχετικά με ρυθμίσεις που πρόκειται να περιληφθούν σε νόμο ή σε κανονιστική πράξη

Νέα διάταξη στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

15/02/2023

15/02/2023

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 635/9-2-2023) η απόφαση 69/2022 για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Μεταξύ άλλων, η απόφαση περιλαβάνει ρύθμιση για τα αιτήματα παροχής γνώμης που λαμβάνει η ΑΠΔΠΧ για ρύθμιση που πρόκειται να περιληφθεί σε νόμο ή σε κανονιστική πράξη, η οποία αφορά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η Αρχή επιλαμβάνεται αιτημάτων παροχής γνώμης για ρύθμιση που πρόκειται να περιληφθεί σε νόμο ή σε κανονιστική πράξη, η οποία αφορά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον υποβάλλονται με τρόπο που καθιστά εφικτή την έγκαιρη διατύπωση γνώμης από την Αρχή και τη σχετική διαβούλευση επί του περιεχομένου του σχεδίου ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από εμπεριστατωμένο υπόμνημα το οποίο να περιέχει τουλάχιστον τα εξής:

α) περιγραφή των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις οποίες ζητείται η γνώμη της Αρχής,

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο με την σχεδιαζόμενη ρύθμιση επιτυγχάνονται οι γενικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ ή στο άρθρο 45 του ν. 4624/2019, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης.

Η Αρχή παρέχει τη γνώμη της εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός, από την λήψη του αιτήματος ή δεκαπέντε (15) ημερών σε περίπτωση αιτημάτων τα οποία χαρακτηρίζονται αιτιολογημένα ως αιτήματα με επείγοντα χαρακτήρα. Οι εν λόγω προθεσμίες αναστέλλονται όταν η Αρχή ζητά περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με το περιεχόμενο του σχεδίου ρύθμισης και έως τη λήψη απάντησης. Ο χρόνος παροχής της γνώμης της Αρχής σε μη επείγοντα αιτήματα μπορεί να παραταθεί κατά δεκαπέντε (15) ημέρες με έγκριση του Προέδρου της Αρχής. Στην τελευταία περίπτωση, ενημερώνεται ο αιτών φορέας για την εν λόγω παράταση.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο μόνο

Η απόφαση 9/2022 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (Β’ 879) τροποποιείται ως ακολούθως.

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε αυτήν αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και ο τρόπος πραγματοποίησης της συνεδρίασης»

2. Διαγράφονται τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας και η παρ. 1 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στις περιπτώσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 58 παρ. 2 περ. β’ και θ’ του ΓΚΠΔ και του άρθρου 15 παρ. 6 και 7 του ν. 4624/2019, η απόφαση της Αρχής εκδίδεται ύστερα από ακρόαση των εμπλεκομένων μερών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να αναπτύξουν τις απόψεις τους χωρίς να παρουσιαστούν στη συνεδρίαση με την υποβολή, μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, υπομνήματος, με το οποίο δηλώνεται και παράσταση ενώπιον της Αρχής χωρίς παρουσία στη συνεδρίαση.».

3. Προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας με το εξής περιεχόμενο:

«8. Η Αρχή επιλαμβάνεται αιτημάτων παροχής γνώμης για ρύθμιση που πρόκειται να περιληφθεί σε νόμο ή σε κανονιστική πράξη, η οποία αφορά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον υποβάλλονται με τρόπο που καθιστά εφικτή την έγκαιρη διατύπωση γνώμης από την Αρχή και τη σχετική διαβούλευση επί του περιεχομένου του σχεδίου ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από εμπεριστατωμένο υπόμνημα το οποίο να περιέχει τουλάχιστον τα εξής:

α) περιγραφή των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις οποίες ζητείται η γνώμη της Αρχής,

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο με την σχεδιαζόμενη ρύθμιση επιτυγχάνονται οι γενικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ ή στο άρθρο 45 του ν. 4624/2019, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης.

Η Αρχή παρέχει τη γνώμη της εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός, από την λήψη του αιτήματος ή δεκαπέντε (15) ημερών σε περίπτωση αιτημάτων τα οποία χαρακτηρίζονται αιτιολογημένα ως αιτήματα με επείγοντα χαρακτήρα. Οι εν λόγω προθεσμίες αναστέλλονται όταν η Αρχή ζητά περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με το περιεχόμενο του σχεδίου ρύθμισης και έως τη λήψη απάντησης. Ο χρόνος παροχής της γνώμης της Αρχής σε μη επείγοντα αιτήματα μπορεί να παραταθεί κατά δεκαπέντε (15) ημέρες με έγκριση του Προέδρου της Αρχής. Στην τελευταία περίπτωση, ενημερώνεται ο αιτών φορέας για την εν λόγω παράταση.».

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
send