logo-print

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή: Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. από 01/01/2020

16/10/2020

20/10/2020

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος 47/2020Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ. 200/τ. Α΄) καθώς και 45 και 31 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄), σχετικά με την ασφάλιση στους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή και παρέχουμε νέες οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ.:

1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

1.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4578/2018 αντικαταστάθηκε το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, από τότε που ίσχυσε. Μεταξύ άλλων, τροποποιήθηκε η βάση υπολογισμού των εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για όλους τους («Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους) έμμισθους δικηγόρους.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

Για την διαχείριση των ήδη υποβληθέντων με Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων της ανωτέρω χρονικής περιόδου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μας.

1.2. Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, προβλέπεται ότι:

Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, ως εξής: Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ Από 01/01/2020 - 31/05/2022

Ασφαλιστικές
κατηγορίες
Ποσά εισφορών
επικουρικής ασφάλισης σε
ευρώ
Από 01/01/2020 -
31/05/2022
Ποσά εισφορών
επικουρικής
ασφάλισης σε ευρώ
Από 01/06/2022
42 39
51 47
61 56

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ) τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

2.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4578/2018, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε τροποποίηση, από 01/01/2019, της βάσης υπολογισμού των εισφορών του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για όλους τους («Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους) έμμισθους δικηγόρους.

Ειδικότερα, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για «Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους επιμερίζεται ισομερώς και βαρύνει 2% τον ασφαλισμένο και 2% τον εργοδότη.

Για την διαχείριση των ήδη υποβληθέντων με Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων της ανωτέρω χρονικής περιόδου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μας.

2.2. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 35 του ν. 4387/2016, ορίζονται ως πόροι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταξύ άλλων και:

Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και όλων των ασφαλισμένων («Παλαιών» και «Νέων») έμμισθων δικηγόρων των οικείων τομέων του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Α.Α.. Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής:

Ασφαλιστικές
κατηγορίες
Ποσά εισφορών κλάδου πρόνοιας σε
ευρώ
26
31
37

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

3.1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2020 έως 30/06/2020 (Α’ εξάμηνο 2020) όλοι οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία για τους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 3.2. Από 01/07/2020 και μετά, επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν και για τους δύο κλάδους. Η κατάταξη είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη για κάθε κλάδο. Ωστόσο, εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η ).

Ειδικότερα, ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη του γνωστοποιεί τη βούλησή του για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα, πρέπει να καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ. με τα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Αίτημα στον εργοδότη για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Με δεδομένο ότι, η Α.Π.Δ. αποτελεί δήλωση του εργοδότη, μέσω της οποίας διαμορφώνεται, αφενός, η υποχρέωσή του για καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και, αφετέρου, η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων του – πάντοτε βάσει των στοιχείων που διέπουν το καθεστώς απασχόλησης ενός εκάστου - η Α.Π.Δ. χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων (επέχοντας δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας) για την κατάταξή τους στις προαναφερθείσες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου κάθε έτους, ή η Α.Π.Δ., που αφορά τον πρώτο μήνα απασχόλησης νέοπροσληφθέντος δικηγόρου με έμμισθη εντολή, θα καθορίζει την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται για τους κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατά τους λοιπούς μήνες, μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο efka.gov.gr

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

send