Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4613/2019 - Αλλάζει ο τρόπος απόδοσης εισφορών και κρατήσεων στη νομική βοήθεια

Οι εισφορές και κρατήσεις που αναγράφονται στο ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής νομικής βοήθειας θα αποδίδονται στους οικείους φορείς μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων

29/05/2019

29/05/2019

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4613/2019 για την "Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις".

Μεταξύ άλλων, στο νόμο περιλαμβάνεται η διάταξη (άρθρο 9) για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004 για τον τρόπο απόδοσης εισφορών και κρατήσεων που αναγράφονται στο ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής (νομική βοήθεια).

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η παρ. 1 του άρθρου 15 του 3226/2004, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4596/2019, ορίζει ότι οι εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και οι κρατήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και η προκαταβολή φόρου που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 69 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), υπολογίζονται στο ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής νομικής βοήθειας κατά την εκκαθάριση της αποζημίωσης και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται στους οικείούς φορείς τον επόμενο μήνα εκείνου της καταβολής της αποζημίωσης.

Οι παρακρατούμενες ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων στον ΕΦΚΑ.

Το άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α '208) όπως ισχύει, παραπέμπει, ως προς το είδος των εισφορών και κρατήσεων, στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων, όπου ορίζονται τόσο οι εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ όσο και οι κρατήσεις υπέρ ταμείων Δικηγόρων και Δικηγορικών Συλλόγων.

Στις τελευταίες συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις που προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Συλλόγων, των πόρων του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού νέων Δικηγόρων, καθώς και των πόρων Λογαριασμών Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και Λογαριασμών Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ).

Με την ισχύουσα διάταξη, οι παρακρατούμενες ασφαλιστικές εισφορές του ειδικού γραμματίου προκαταβολής νομικής βοήθειας αποδίδονται από το ΤΑΧΔΙΚ στον ΕΦΚΑ μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων.

Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για λοιπές κρατήσεις του άρθρου 61 παρ. 1 και 2 που αναγράφονται στο ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής νομικής βοήθειας υπέρ ταμείων Δικηγόρων και Δικηγορικών Συλλόγων.

Περαιτέρω, στο άρθρο 62 του Κώδικα Δικηγόρων προβλέπονται κρατήσεις στα πάσης φύσεως γραμμάτια προείσπραξης, συμπεριλαμβανομένων των γραμματίων προκαταβολής νομικής βοήθειας, οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη πόρων ειδικών διανεμητικών λογαριασμών υπέρ των μελών των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων. Οι κρατήσεις αυτές στα γραμμάτια προκαταβολής νομικής βοήθειας θα πρέπει να αποδίδονται από το ΤΑΧΔΙΚ στους οικείους φορείς, ομοίως, μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων.

Συνεπώς, με την προτεινόμενη ρύθμιση εξορθολογίζεται ο τρόπος απόδοσης όλων των εισφορών και κρατήσεων που αναγράφονται στο ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής νομικής βοήθειας, οι οποίες θα αποδίδονται στους οικείους φορείς κατά τρόπο ενιαίο, δηλαδή μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων.

Αυτό θα ισχύει πλέον τόσο για τις εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ όσο και για όλες τις κρατήσεις υπέρ ταμείων Δικηγόρων και Δικηγορικών Συλλόγων (άρθρο 61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων), για λόγους επιτάχυνσης της συνολικής διαδικασίας πληρωμής της αποζημίωσης της νομικής βοήθειας.

Αναλυτικά το άρθρο 9 προβλέπει:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004 (Α΄24) τροποποιείται ως εξής:

«α) Στο εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004 (Α΄24), η φράση «οι κρατήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων» αντικαθίσταται από τη φράση «οι κρατήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων».

β) Μετά το τέλος του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004 (Α΄24) προστίθεται φράση που έχει ως εξής: «Ομοίως, οι κρατήσεις των άρθρων 61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων αποδίδονται στους οικείους φορείς μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων».

Δείτε το Νόμο 4613/2019, όπως δημοσιέυθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send