Ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί ασφαλιστικής αποζημίωσης και αξίας πώλησης μετοχών - Έννοια εισοδήματος (ΔΠΑ 12353/2018)

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης του α. 29 του ν. 3986/2011 επί: α) ασφαλιστικής αποζημίωσης και β) αξίας πώλησης μετοχών

15/04/2019

16/04/2019

ΔΠΑ 12353/2018, 3ο Τμήμα 

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης του α. 29 του ν. 3986/2011 επί: α) ασφαλιστικής αποζημίωσης και β) αξίας πώλησης μετοχών – Έννοια εισοδήματος

Η διάταξη του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 αναφέρεται αποκλειστικώς σε «εισόδημα» κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ως τέτοιο δε, σύμφωνα με πάγια νομολογία, νοείται και φορολογείται η πρόσοδος που παράγεται περιοδικά, από διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή, και αποτελεί το αντάλλαγμα της προσωπικής εργασίας ή τον καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου, όχι και κάθε άλλη, μη έχουσα τα παραπάνω γνωρίσματα, προσαύξηση της περιουσίας του, εκτός κι αν με ειδική διάταξη νόμου θεωρείται εισόδημα, για την υπαγωγή του στο φόρο.

Συνεπώς, δεν επιβάλλεται νομίμως ειδική εισφορά επί αποζημίωσης σκοπούσας την ανόρθωση ορισμένης ζημίας, καθόσον ως αντικρύζουσα και καλύπτουσα τη ζημία αυτή δεν αποτελεί εισόδημα.

Αντίθετα, βάση υπολογισμού της ως άνω εισφοράς αποτελεί το συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, συνεπώς και οι αυτοτελώς φορολογούμενες ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της παρ. 2 του ως άνω άρθρου που προβλέπει τη φορολόγηση ως εισοδήματος της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Διαβάστε επίσης: Φορολογία εισοδήματος - Προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση σημαντικού χρηματικού ποσού «άγνωστης πηγής ή αιτίας» - Κοινός λογαριασμός

Πηγή: adjustice.gr

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.