logo-print

Κορωνοϊός: Ρύθμιση επικοινωνίας παππούδων με την εγγονή τους μέσω Skype, Viber ή άλλης ηλεκτρονικής εφαρμογής

Η μητέρα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επικοινωνία της ανήλικης με τους παππούδες με φυσική παρουσία και να αντικατασταθεί με οπτικοακουστικά μέσα

14/04/2020

16/05/2020

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Μία ενδιαφέρουσα απόφασή του εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και της λήψης των μέτρων για τον περιορισμό της, εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης.

Η απόφαση αφορά σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων παπούδων κατά μητέρας, αναφορικά με τη ρύθμιση του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας τους με την ανήλικη εγγονή τους.

Το ιδιαίτερο κομμάτι της απόφασης αφορά στον τρόπο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Όπως επισημαινει το δικαστήριο, κατά τη διάρκεια ισχύος των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, η μητέρα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επικοινωνία της ανήλικης με τους αιτούντες με φυσική παρουσία, επιτρέποντας την επικοινωνία τηλεφωνικώς είτε μέσω των εφαρμογών skype, viber ή άλλη, εντός των ίδιων χρονικών ορίων που θέτει η απόφαση.

Διαβάστε επίσης: Δικαστήριο ΕΕ: Οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με τα εγγόνια τους

Απόσπασμα της απόφασης

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η επικοινωνία των αιτούντων με την ανήλικη, προκειμένου να διατηρηθεί μεν ο ψυχικός δεσμός της με τους γονείς του πατέρα της, παράλληλα δε, να εξασφαλιστεί η ψυχική ηρεμία της, αλλά και για να εμπεδωθεί από τους αιτούντες το πνεύμα εκτίμησης και συνεργασίας που πρέπει να επιδεικνύουν κατά την επικοινωνία χάριν του ανήλικου τέκνου, πρέπει να γίνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο διατακτικό, καθώς κρίνεται από το Δικαστήριο ότι είναι ο πλέον κατάλληλος και ανταποκρίνεται στο συμφέρον της ανήλικης.

Το αίτημα να απειληθεί σε βάρος της καθ' ης χρηματική ποινή υπερ των αιτούντων και προσωπική κράτηση για κάθε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της καθ' ης της υποχρέωσης παράδοσης του τέκνου, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο, καθόσον η συμπερίληψη σχετικής διάταξης είναι δυνητική για το Δικαστήριο και στην προκείμενη περίπτωση δεν πιθανολογήθηκαν περιστατικά που να την επιβάλλουν καθόσον η καθ' ης πριν την δικαστική ρύθμιση (δια της προαναφερθείσας διαταγής πληρωμής) δεν απαγόρευσε την επικοινωνία με τους αιτούντες και μετά από αυτήν επέδειξε συμμόρφωση στο περιεχόμενο της.

[..] ΡΥΘΜΙΖΕΙ το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας των αιτούντων ...... του ... με την ανήλικη εγγονή τους .... του .... και της .... και ορίζει ότι έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν μαζί της, προσωρινά, στην πόλη της Κοζάνης από ώρα 11.00 ως 19.00 το δεύτερο Σάββατο εκάστου μηνός. Η επικοινωνία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της καθ' ης - μητέρας, θα γίνεται με την παρουσία της, είτε με την παρουσία προσώπου της εμπιστοσύνης της. Το ανήλικο θα παραλαμβάνουν οι αιτούντες στην αρχή του χρόνου της επικοινωνίας από την οικία της καθ' ης και θα το παραδίδουν οι ίδιοι στον ίδιο τόπο σ' αυτήν, στο τέλος του χρόνου της επικοινωνίας.

Οι αιτούντες, επίσης, μπορούν να παρευρίσκονται σε κάθε εορταστική εκδήλωση για τα γενέθλια και την ονομαστική εορτή της ανήλικης, καθώς και να επισκέπτονται την ανήλικη στην οικία όπου διαμένει με την καθ' ης στον ... κατόπιν συνεννόησης με την καθ' ης το αργότερο την προηγουμένη ημέρα μέσω τηλεφωνικής κλήσης, γραπτού μηνύματος SMS ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να επικοινωνούν με την ανήλικη τηλεφωνικώς είτε μέσω των εφαρμογών Skype, viber ή άλλη, κάθε Τρίτη και Πέμπτη εκάστης εβδομάδας μεταξύ των ωρών 18:00 και 18:00 (είτε άλλων ωρών που θα οριστούν από την καθ ης μητέρα και θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στους αιτούντες από αυτήν μέσω εξώδικης δήλωσης ή γραπτού μηνύματος SMS ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για δέκα (10) λεπτά. Κατα τη διάρκεια ισχύος των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, η καθ' ης - μητέρα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επικοινωνία της ανήλικης με τους αιτούντες με φυσική παρουσία, επιτρέποντας την επικοινωνία τηλεφωνικώς είτε μέσω των εφαρμογών skype, viber ή άλλη, εντός των ίδιων παραπάνω χρονικών ορίων.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην ΤΝΠ Ισοκράτης

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Η αοριστία των ανακοπών του ΚπολΔ - Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 29

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send