logo-print

Κορωνοϊός: Σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τα αποτελέσματα των self-tests (Τροπολογία)

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώρηση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self -test)

07/04/2021

27/05/2021

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώρηση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self -test).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με αντικείμενο την καταχώρηση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self - test), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48). Η εν λόγω πλατφόρμα τηρείται και είναι προσβάσιμη στα φυσικά πρόσωπα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Η προτεινόμενη ρύθμιση συνιστά αναγκαίο συμπλήρωμα της νομοθετικής ρύθμισης τη διαδικασίας διάθεσης και διανομής στα δικαιούμενα πρόσωπα της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self - test) με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α' 48), ώστε το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλεται στη δοκιμασία ελέγχου να μπορεί να αποκτά αποτυπωμένο το αποτέλεσμα της δοκιμασίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την πληροφορία στο πλαίσιο των συναλλαγών και σχέσεών του με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή όπου αλλού το ίδιο επιθυμεί ή, εφόσον το αποτέλεσμα της δοκιμασίας είναι θετικό, να προγραμματίσει επαναληπτικό έλεγχο.

Ειδικότερα, κάθε δικαιούμενο φυσικό πρόσωπό (ή, εφόσον πρόκειται για ανήλικο τέκνο, ένας εκ των προσώπων πού ασκεί την επιμέλεια, από κοινού ή ατομικά, για λογαριασμό του τέκνου που υποβλήθηκε στη δοκιμασία ελέγχου), αφού πρώτα εισαγάγει τα αναγκαία ταυτοποιητικά στοιχεία, καταχωρεί ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμασίας ελέγχου σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργείται ειδικά για τον σκοπό αυτό στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Εφόσον το πρόσωπο ανήκει σε συγκεκριμένη επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα, βάσει των κείμενων διατάξεων, η ανωτέρω καταχώρηση είναι υποχρεωτική.

Το καταχωρισθέν αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, αποτυπώνεται σε ειδική δήλωση που εκδίδεται από την εφαρμογή, ειδικά δε στην περίπτωση των μαθητών όλων των βαθμιδών εκπαίδευσης, εφόσον το καταχωρισθέν αποτέλεσμα της δοκιμασίας ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα για COVID-19, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους τελευταίους κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο.

Τέλος, δεδομένου ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης που εισαγάγει το φυσικό πρόσωπο στην πλατφόρμα συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο σκοπός της επεξεργασίας των οποίων περιορίζεται αποκλειστικά στην καταχώρηση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, ορίζονται ρητά ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και ο Εκτελών την Επεξεργασία (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) των ανωτέρω δεδομένων, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α' 137). Ταυτόχρονα, προς τον σκοπό της διασφάλισης της τήρησης της αρχής του «περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης», η οποία κατοχυρώνεται στην περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ., προβλέπεται ότι το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώρηση.

Αναλυτικά το άρθρο προβλέπει:

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώρηση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self -test)

1. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), με αντικείμενο την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self -test), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α' 48).

2. Η καταχώριση του αποτελέσματος της δοκιμασίας είναι προαιρετική, εκτός αν το φυσικό πρόσωπο ανήκει σε συγκεκριμένη επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα, ως προς την οποία βάσει των κείμενων διατάξεων η δοκιμασία καθίσταται υποχρεωτική.

3. Στην ανωτέρω πλατφόρμα καταχωρίζονται από το φυσικό πρόσωπο που διενήργησε την αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου ή πού ασκεί την επιμέλεια, από κοινού ή ατομικά, για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων του που υπεβλήθησαν στη δοκιμασία ελέγχου, τα εξής στοιχεία: α) το όνομα, β) το επώνυμο, γ) το πατρώνυμο, δ) το μητρώνυμο, ε) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. ή ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), και στ) το αποτέλεσμα της δοκιμασίας.

4. Μετά την καταχώριση του αποτελέσματος σύμφωνα με την παρ. 3, εκδίδεται από την εφαρμογή είτε δήλωση του θετικού αποτελέσματος της δοκιμασίας ελέγχου, προκειμένου να διενεργηθεί επαναληπτικός έλεγχος, είτε δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος της δοκιμασίας ελέγχου.

5. Ειδικά στην περίπτωση των μαθητών όλων των βαθμιδών εκπαίδευσης, εφόσον το καταχωρισθέν αποτέλεσμα της δοκιμασίας ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα για COVID-19.

6. Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α' 137):

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

β) Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Η Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τον σχεδίασμά, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας του παρόντος. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ ΑΕ η ΕΔΥΤΕ ΑΕ επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

γ) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self -test), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021.

δ) Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ρυθμίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της πλατφόρμας και για την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, η διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα και ιδίως με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την λειτουργία της πλατφόρμας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, δύνανται να ρυθμίζονται το περιεχόμενο της δήλωσης της παρ. 4 και της σχολικής κάρτας της παρ. 5, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
send