logo-print

Νόμιμο και συνταγματικό το νέο σύστημα υπολογισμού μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Ν. 4387/2016)

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Νόμιμο και σύμφωνο με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ το νέο σύστημα υπολογισμού μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ., που θεσπίστηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016.

ΔΠΑ 5173/2019, 2ο Τμήμα

Προσφυγή συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού κατά απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Π.Τ.Π.Υ., με την οποία αναπροσαρμόστηκε το μέρισμά του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Ευχέρεια του νομοθέτη να θεσπίσει σύστημα υπολογισμού του μερίσματος, με βάση το αναφερόμενο στις διατάξεις του ν. 4387/2016 σύστημα των διαφοροποιημένων υπομερισμάτων, που δεν λαμβάνει υπόψη τις συντάξιμες αποδοχές, κατά το σύστημα υπολογισμού της κύριας σύνταξης.

Η επιλογή αυτή δεν αποκλίνει από κάποια πάγια επιλογή του νομοθέτη κατά την διαδοχική εξέλιξη του συστήματος αυτού.

Από την επισκόπηση της νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981 προκύπτει άλλοτε η εισαγωγή της έννοιας του συντάξιμου μισθού και άλλοτε η εγκατάλειψη του όρου αυτού. Το Μ.Τ.Π.Υ. διέπεται από ιδιαίτερη νομοθεσία, η οποία διατηρεί πλήρη αυτοτέλεια σε σχέση με την συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου.

Η επιλογή του νομοθέτη να συνυπολογιστούν και τα ποσά της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης που ίσχυαν και τα προηγούμενα της αποχώρησης διαστήματα και για όσο χρόνο αυτά υποβλήθηκαν στην γενικώς προβλεπόμενη κράτηση ύψους 4%, αποτυπώνει την ανταποδοτικότητα που διέπει τη σχέση των μερισματούχων με το Μ.Τ.Π.Υ.. Η αρχή αυτή διακηρύχθηκε από θεσπίσεως του Καταστατικού του Ταμείου με το άρθρο 2 του π.δ. 422/1981.

Η αναπροσαρμογή αυτή δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας. Από τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4387/2016, με τον οποίο επήλθαν ευρύτερες αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, προκύπτει ότι επιδιώχθηκε, υπό το βάρος και της υφιστάμενης δημοσιονομικής περίστασης, η εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων και δη των μετοχικών ταμείων για στρατιωτικούς και πολιτικούς συνταξιούχους, με αποκλεισμό κάθε χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και όρους αυστηρής ανταποδοτικότητας για τους συνταξιούχους αυτούς. Με την ένδικη αναπροσαρμογή του μερίσματος επιχειρήθηκε η ικανοποίηση των καταστατικών σκοπών του Μ.Τ.Π.Υ., ήτοι η εξασφάλιση του ανακεφαλαιωτικού χαρακτήρα του Ταμείου.

Η σκοπιμότητα καθορισμού του συντελεστή αναπλήρωσης σε συγκεκριμένο ύψος (0,215%) εκφεύγει του δικαστικού ελέγχου.

Η αναπροσαρμογή του μερίσματος δεν προσβάλλει τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση. Η επιβολή του έγινε για τους αναφερόμενους - όχι αποκλειστικά δημοσιονομικούς λόγους - αλλά και για λόγους εξορθολογισμού των δαπανών με όρους ισονομίας παλαιών και νέων μερισματούχων και βάση την εξ αρχής διακηρυγμένη αρχή της ανταποδοτικότητας που πρέπει να διέπει τη σχέση των μερισματούχων με το Ταμείο.

Δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος), ενόψει της ανάγκης εξασφάλισης απονομής μερισμάτων και στις μελλοντικές γενεές ασφαλισμένων, οι οποίες άλλωστε θα υπάγονται παγίως πλέον στην προβλεπόμενη γενική κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για το σύνολο των αποδοχών τους. Με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα σε μισθό ή σύνταξη ορισμένου ύψους και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται, κατ’ αρχήν, διαφοροποίηση του ύψους της συνταξιοδοτικής παροχής με νομοθετικά μέτρα, όπως το ληφθέν, ενόψει των προαναφερόμενων ζητημάτων εξασφάλισης της βιωσιμότητας των μετοχικών ταμείων μεταξύ των οποίων και το Μ.Π.Τ.Π.Υ..

Απορρίπτει την προσφυγή.

Πηγή: adjustice.gr
Νομολογία - Θεωρία και πρακτικά ζητήματα εργατικού δικαίου

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθήματα συνταγματικού δικαίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ