Πώς μπορώ να γίνω Έλληνας πολίτης: Απλοποιημένες οδηγίες απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας (ΣτΠ)

How can i become a Greek citizen? (simplified instructions on the acquisition of Greek citizenship)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

13/03/2018 - 12:06

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

13/03/2018 - 15:53

Απλοποιημένες οδηγίες απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα δημοσίευσε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Σύμφωνα με το Συνήγορο, το έργο αποτελεί υλοποίηση ιδέας που προέκυψε από την συνάντηση εργασίας της Αρχής με τις μεταναστευτικές κοινότητες, τον Δεκέμβριο του 2017.

Το αποτέλεσμα που προέκυψε, μετά από εντατική συνεργασία του Συνηγόρου, με έμπειρα στελέχη της Δ/νσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, στοχεύει στην προώθηση των πολιτικών ένταξης των μεταναστών, μέσω της βελτίωσης της κατανόησης των διοικητικών διαδικασιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ελληνικής πολιτείας.

Το έγγραφο του Συνηγόρου καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

  • Με καταγωγή από χώρα εκτός ΕΕ
  • Με καταγωγή από χώρα ΕΕ
  • Ομογενείς κάτοχοι ΕΔΤΟ από Αλβανία, Τουρκία, χώρες πρώην ΕΣΣΔ
  • Ομογενείς από χώρες πρώην ΕΣΣΔ που μένουν σ’ αυτές
  • Ομογενείς από χώρες πρώην ΕΣΣΔ που έχουν έρθει στην Ελλάδα πριν τις 2/5/2001 ή είναι γονείς ή τέκνα δημοτολογημένων ομογενών
  • Με πρόγονο που ήταν ομογενής
  • Με πρόγονο που είχε ελληνική ιθαγένεια (καθορισμός/ διαπίστωση ιθαγένειας)
  • Με φοίτηση σε ελληνικό σχολείο
  • Με γέννηση στην Ελλάδα και φοίτηση σε ελληνικό σχολείο

Όπως επισημαίνεται, η κωδικοποίηση αποτελεί σύνοψη της σχετικής νομοθεσίας και για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνει όλες τις ειδικές περιπτώσεις, εξαιρέσεις ή μεταβατικές ρυθμίσεις που υπάρχουν.

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό στην ελληνική γλώσσα εδώ και στην αγγλική εδώ.

send