logo-print

Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία του

28/09/2020

06/10/2020

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Με νέο έγγραφό του το Πρωτοδικείο Αθηνών παρέχει νέες διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία του.

Μεταξύ άλλων στο έγγραφο αναφέρεται ότι επειδή από το χρόνο της δημοσίευσης της απόφασης, της οποίας ο αριθμός αναρτάται αμέσως στο solon.gov.gr, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα για να τεθεί στο αρχείο κυρίως λόγω ανάγκης θεώρησής της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο) θα πρέπει οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι να αφήνουν κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα πριν υποβάλλουν το αίτημά τους - αφορά το σύνολο όλων των αποφάσεων - ώστε αυτές να τίθενται στο αρχείο, για να μπορούν να σκανάρονται και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

Προκειμένου να αποσυμφορηθεί η εκκρεμότητα στην Τακτική Διαδικασία και στο Γενικό Αρχείο, για κάποιο χρονικό διάστημα κατά την παράταση ισχύος των μέτρων έως νεωτέρας ειδικά για το τρέχον αρχείο της Τακτικής Διαδικασίας (Μονομελές & Πολυμελές στο κτίριο 13- 2oς όροφος) και για το Γενικό Αρχείο (οδός Λουκάρεως), αρχής γενομένης από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου δεν θα εξυπηρετούνται τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη κάθε εβδομάδας με φυσική παρουσία οι διάδικοι και οι κ. κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι, ώστε να ικανοποιούνται έγκαιρα τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά αιτήματα.

Αναλυτικά αναφέρεται:

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 44564 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4012/18-9-2020 τεύχ. Β) διαπιστώνεται ότι επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα μέτρα λόγω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID-19. Συγκεκριμένα υφίσταται ανάγκη ψηφιοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης προς το σκοπό της παραλαβής πιστοποιητικών χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών και της δυνατότητας ηλεκτρονικής αποστολής ψηφιακά υπογεγραμμένων των αντιγράφων των αποφάσεων στους παραστάντες δικηγόρους και της εκτύπωσής τους με ισχύ επισήμου αντιγράφου από τους πληρεξουσίους δικηγόρους χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στις γραμματείες των δικαστηρίων.

Στα πλαίσια αυτά το Πρωτοδικείο Αθηνών έχει αιτηθεί τη χορήγηση ηλεκτρονικών υπογραφών για το σύνολο των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων προκειμένου να ανταποκρίνεται στην ηλεκτρονική οργάνωση και διεκπεραίωση των αιτημάτων. Δυστυχώς μόλις 25 ηλεκτρονικές υπογραφές έχουν δοθεί σε σύνολο τετρακοσίων 431 Δικαστικών Γραμματέων και ουδεμία για τους Δικαστικούς Λειτουργούς.

Από τις 28-4-2020 μέχρι και τις 16-9-2020 οι Γραμματείες του Πρωτοδικείου Αθηνών έχουν δεχθεί ηλεκτρονικά 96.553 αιτήσεις και έχουν χορηγήσει αντίστοιχα πιστοποιητικά και παρά την ύπαρξη τρακοσίων είκοσι τριών (323) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων ανταποκρίνονται στα αιτήματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και στην αποφυγή φυσικής παρουσίας χιλιάδων πολιτών στο διάστημα αυτό στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η εκκρεμότητα στην έκδοση πιστοποιητικών αφορά κυρίως τα πιστοποιητικά κληρονομικού δικαιώματος ιδιαίτερα το « Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης», η οποία οφείλεται αφενός στο ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών εκδίδει πολύ μεγάλο αριθμό πιστοποιητικών διαθηκών καθ' όσον αφορούν όλη την Ελλάδα αλλά και τις ξένες αρχές (προξενεία κλπ) και αφετέρου στη μη ανταπόκριση από την ανάδοχο εταιρεία της υποχρέωσής της για διασύνδεση του ηλεκτρονικού συστήματος του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ με το παλαιότερο ηλεκτρονικό σύστημα του Πρωτοδικείού Αθηνών, θέμα που δημιουργεί μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού.

Επιπρόσθετα σε σύντομο χρονικό διάστημα από 15.5.2020 μέχρι και 19.9.2020 (στατιστικά στοιχεία με ημερομηνία 19-9-2020) έχουν αποσταλεί συνολικά για όλες τις διαδικασίες 30.539 ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα αποφάσεων, προτάσεων και πρακτικών όλων των διαδικασιών από τα τρέχοντα Αρχεία και από το Γενικό Αρχείο. Σχεδόν στο σύνολο όλων των διαδικασιών Ασφαλιστικά, Ειδικές Διαδικασίες, Αυτοκίνητα, Εκουσία) εξυπηρετείται ικανοποιητικά από μία έως τρεις ημέρες η ηλεκτρονική αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων αποφάσεων, πρακτικών και προτάσεων στους παραστάντες δικηγόρους. Στις παραπάνω διαδικασίες είχαν αποσταλεί 14.297 ηλεκτρονικά αντίγραφα (στατιστικά στοιχεία με ημερομηνία 19-9-2020) και εκκρεμούσαν μόνο 403 αιτήσεις. Καθυστέρηση παρατηρείται στην Τακτική Διαδικασία Μονομελές & Πολυμελές) και στο Γενικό Αρχείο, όπου κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία (19-9-2020) είχαν αποσταλεί 10.614 ηλεκτρονικά αντίγραφα και εκκρεμούσαν 3.176 αιτήσεις.

Περαιτέρω ακόμη και στην περίπτωση καθυστέρησης εξυπηρετείται αμέσως από το Πρωτοδικείο Αθηνών η χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, πρακτικών και προτάσεων όταν κρίνεται αναγκαία και επείγουσα η χορήγησή τους. Η ίδια τακτική ακολουθείται και για τα Πιστοποιητικά του κληρονομικού δικαιώματος.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως τα ηλεκτρονικά αιτήματα από τους κ.κ. πληρεξουσίους δικηγάρους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λόγω του μεγάλού αριθμού αιτημάτων να εξυπηρετούνται στους αναγκαίους χρόνούς. Ειδικότερα σε περίπτωση συζήτησης στο Εφετείο τα αιτήματα για την ηλεκτρονική χορήγηση Ψηφιακά υπογεγραμμένων αποφάσεων, πρακτικών και προτάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη δικάσιμο και να μην παρατηρείται το φαινόμενο παραμονές της εκδίκασης να αποστέλλονται αιτήματα ή να υπάρχει φυσική παρουσία στα αρχεία για τη χορήγησή τους. Παρ' όλα αυτά σε περίπτωση που δεν εκανοποιείται εγκαίρως ηλεκτρονικά το αίτημα, οε αιτούντες ή οι εξουσιοδοτημένοι απ' αυτούς μπορούν να προσέρχονται στα αντίστοιχα τμήματα προσκομίζοντας εκτυπωμένα το απεσταλμένο ηλεκτρονικά e-mail και την έκθεση προσδιορισμού της συζήτησης στο Εφετείο, προκειμένου να παραλάβουν αμέσως τα αιτούμενα έγγραφα.

Επειδή από το χρόνο της δημοσίευσης της απόφασης, της οποίας ο αριθμός αναρτάται αμέσως στο solon.gov.gr, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα για να τεθεί στο αρχείο κυρίως λόγω ανάγκης θεώρησής της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο) θα πρέπει οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι να αφήνουν κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα πριν υποβάλλουν το αίτημά τους - αφορά το σύνολο όλων των αποφάσεων - ώστε αυτές να τίθενται στο αρχείο, για να μπορούν να σκανάρονται και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

Προκειμένου να αποσυμφορηθεί η εκκρεμότητα στην Τακτική Διαδικασία και στο Γενικό Αρχείο, για κάποιο χρονικό διάστημα κατά την παράταση ισχύος των μέτρων έως νεωτέρας ειδικά για το τρέχον αρχείο της Τακτικής Διαδικασίας (Μονομελές & Πολυμελές στο κτίριο 13- 2oς όροφος) και για το Γενικό Αρχείο (οδός Λουκάρεως), αρχής γενομένης από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου δεν θα εξυπηρετούνται τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη κάθε εβδομάδας με φυσική παρουσία οι διάδικοι και οι κ. κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι, ώστε να ικανοποιούνται έγκαιρα τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά αιτήματα.

Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση και σε όλες τις εργάσιμες ημέρες θα εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις για τη λήψη αντιγράφων μετά από έγκριση των Μελών του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 6 - γραφείο 111).

Παρατηρείται μία σχετική αύξηση στην ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων από τους κ.κ. πληρεξουσίους δικηγόρούς. Υπολείπεται όμως των περιστάσεων, δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της φυσικής παρουσίας στις γραμματείες του Πρωτοδικείου Αθηνών και της δυνατότητας που υπάρχει για την ηλεκτρονική κατάθεση στις περισσότερες διαδικασίες (εξετάζεται δε η δυνατότητα για την ένταξη και άλλων διαδικασιών).

Για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, ήτοι η αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας, πρέπει οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι να ακολουθήσουν στη συντριπτική τους πλειοιμηφία το σύστημα της ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικογράφων, γεγονός που θα ωφελήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ιδίους διευκολύνοντας αφάνταστα την καθημερινότητά τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις μας ως προς τον τρόπο κατάθεσης δικογράφων (αριθμός προείσπραξης), καταμερισμού των υποθέσεων στα πινάκια κλπ.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο στο protodikeio-ath.gr

Πολιτειολογία
Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR