logo-print

Προβλήματα σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία: Παρέμβαση δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

Συνέντευξη Τύπου για τη συνεχιζόμενη δυσλειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Αττικής

28/03/2023

29/03/2023

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024

Στα προβλήματα που προκαλούνται τόσο σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές αλλά και στις συναλλαγές του συναλλασσομένων πολιτών και γενικότερα στην οικονομία, από τη συνεχιζόμενη δυσλειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Αττικής αναφέρθηκαν στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Γιώργος Ρούσκας και η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, Μαρία Μπρουζούκη.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός ανάμεσα στα άλλα επεσήμανε τα προβλήματα και το ποιες πρέπει να είναι οι άμεσες και οι μακροπρόθεσμες λύσεις τους:

• Υποστελέχωση, μικρός αριθμός στην εξυπηρέτηση ταμείων

. • Άμεση εξόφληση των αμοιβών των Δικηγόρων Μελών του Μητρώου Νομικών Εισηγητών.

• Άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης συνεργασίας με τους αναπληρωτές – μέλη του Μητρώου Νομικών Εισηγητών.

• Άμεσα δημιουργία ομάδας νομικών για την άμεση πρόσληψη Δικηγόρων και ομάδας διεκπεραίωσης πράξεων σε Κτηματολογικά Γραφεία που υπάρχουν καθυστερήσεις στην έκδοση πιστοποιητικών.

• Επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών έκδοσης ΚΦ και πιστοποιητικών και στα μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία.

• Άμεση λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικών ραντεβού για αποφυγή αναμονής, ξεκινώντας από το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

• Επέκταση σε όλη την Αττική.

• Απλοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων προς καταχώριση (π.χ. ανάρτηση του συνόλου των εγγράφων σε ένα pdf) και ολοκλήρωση διαδικασίας καταχώρισης από υπαλλήλους των Κτηματολογικών Γραφείων.

• Ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων κατόπιν διαμόρφωσης κανόνων σε συνεργασία των Επιστημονικών Φορέων (Δικηγόρων – Συμβολαιογράφων – Δικαστικών Επιμελητών και Φορέα).

• Ενιαία διαδικασία εξυπηρέτησης/πληρωμής (π.χ. με κάρτα και χρήση POS).

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Γιώργος Ρούσκας, από την πλευρά του ανέφερε ως βασικά προβλήματα:

1. Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των καταχωρήσεων εγγραπτέων πράξεων.

2. Διόγκωση προδήλων σφαλμάτων που καθυστερούν τις συναλλαγές.

3. Αδικαιολόγητες απορρίψεις εγγραπτέων πράξεων.

Για την λύση τους πρότεινε:

1. Απλοποιημένη διαδικασία προαιρετικής ηλεκτρονικής καταχώρισης με απλή αποστολή σαρωμένων εγγράφων.

2. Θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας, ώστε συγκεκριμένα πρόδηλα σφάλματα να επιλύονται οίκοθεν.

3. Θέσπιση ενιαίων κανόνων νομικού ελέγχου και ο νομικός έλεγχος να περιορίζεται μόνο στα επί ποινή απολύτου ακυρότητας στοιχεία της πράξης καθώς και σε αυτά που από το νόμο απαγορεύεται η καταχώρηση.

4. Απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη στελέχωση των κτηματολογικών γραφείων.

Η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας Μαρία Μπρουζούκη, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει:

1. Κοινή αντιμετώπιση των προδήλων σφαλμάτων με οίκοθεν επίλυση των: α) αναγραφή διαφορετική του ονόματος β) αναγραφή μεταγραφής τόμου, αριθμού και υποθηκοφυλακείου του τίτλου κτήσης

2. Τήρηση των προθεσμιών της χορήγησης του πιστοποιητικού βαρών προκειμένου να συντάξουμε το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της κατασχετήριας έκθεσης.

3. Ηλεκτρονικά ραντεβού και άλλα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν οι ώρες αναμονής και ταλαιπωρίας για εγγραφή πράξεων.

Την Παρασκευή 31-3-2023, μετά από αίτημα των τριών φορέων θα υπάρξει συνάντησή τους με τον αρμόδιο Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρο Λιβάνιο, για να τεθούν τα προβλήματα στη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων.

Ολόκληρη την Συνέντευξη Τύπου μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι του ΔΣΑ στο youtube, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.youtube.com/watch?v=aBlL84GvIcw

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

send