logo-print

ΣτΕ: Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο (α.138 ν. 4782/2021)

Σύμφωνη προς Οδηγία 89/665 και άρθρο 20 παρ.1 Συντάγματος η σώρευση αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης σε ένα δικόγραφο, καθώς και οι σύντομες προθεσμίες του άρθρου 138 ν. 4782/2021

22/03/2022

22/03/2022

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

ΣτΕ Στ´ 7μ 444/2022: Σύμφωνη προς Οδηγία 89/665 και ά. 20 παρ.1 Σ η σώρευση αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης σε ένα δικόγραφο, καθώς και οι σύντομες προθεσμίες του ά. 138 ν. 4782/2021 για εκδίκαση, έκδοση διατακτικού και ενέργειες διαδίκων. Παραπομπή στην Ολομέλεια

ΣτΕ Στ´ 7μ 444/2022

Πρόεδρος: Ι. Γράβαρης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Εισηγήτρια: Ε. Παπαδημητρίου, Σύμβουλος Επικρατείας

Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο (α.138 ν. 4782/2021)

Άρθρο 372 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 138 ν. 4782/2021 (Α΄ 36). Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο. Σύντομες προθεσμίες εκδίκασης του ενδίκου μέσου και έκδοσης διατακτικού, καθώς και για ενέργειες των διαδίκων. Δεν υπάρχει αντίθεση προς την Οδηγία 89/665/ΕΕ και το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος (μειοψ.). Παραπομπή στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου για το ζήτημα αυτό. 

Σιωπηρή απόρριψη προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Η Επιτροπή Αναστολών (Ε.Α.) δεν δύναται να προβεί πρωτογενώς στην εξέταση και πιθανολόγηση των αιτιάσεων της προδικαστικής προσφυγής, αλλά πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση στην Α.Ε.Π.Π. Όταν, όμως, τίθενται αμιγώς νομικά ζητήματα, η Ε.Α. έχει τη δυνατότητα να εξετάσει η ίδια τους σχετικούς λόγους της αίτησης αναστολής, ώστε να διασφαλίζεται και η κατά το δυνατόν ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας «προσφυγής» χωρίς να παρακωλύεται πέραν του αναγκαίου η πρόοδος του διαγωνισμού [βλ. ΣτΕ ΕΑ 275/2021, 293/2021 (Στ Τμήμ) και αντιθ. 194/2022 7μ, 570/2022 [Δ΄Τμήμ.)]. 

Παροχή διευκρινίσεων λόγω ασάφειας όρου της σύμβασης. Εκτελεστότητα. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), που είναι Ν.Π.Ι.Δ., αποτελεί οργανισμό δημοσίου δικαίου και αναθέτουσα αρχή, κατά το άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Πηγή: adjustice.gr
Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ