logo-print

ΣτΠ: Παρέμβαση για την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα

Τι αναφέρεται για τα Πτυχία Νομικής κυπριακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου»

14/10/2019

15/10/2019

Η καταχρηστική άσκηση εμπράγματου δικαιώματος υπό το πρίσμα της αντιφατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, 2024
Πολιτειολογία

Την πλήρη αναπροσαρμογή του πλαισίου της αναγνώρισης τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και τον εξορθολογισμό της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων χιλιάδων αποφοίτων που ασφυκτιούν –πολλές φορές επί σειρά ετών- από τη γραφειοκρατία και τη συντεχνιακή λογική προτείνει μεταξύ άλλων η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών & επαγγελματικά δικαιώματα: το θεσμικό πλαίσιο και οι δυσχέρειες πρόσβασης στην αγορά εργασίας».

Όπως σημειώνει στον πρόλογό του ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης «η καταγραφή της παρούσας κατάστασης από ειδικούς επιστήμονες της Ανεξάρτητης Αρχής, αναδεικνύει τις εστίες των προβλημάτων, αποκαλύπτει το μέγεθος της γραφειοκρατίας και αποτυπώνει τα όρια δυνατοτήτων της διοίκησης.

Παράλληλα, διευκολύνει στην επαναδιατύπωση και επαναπροσέγγιση, με φρέσκια ματιά και χωρίς προκατειλημμένες θέσεις, βασικών ερωτημάτων:

Ποιος ο σκοπός της ακαδημαϊκής αναγνώρισης; Ποιος εκείνος της επαγγελματικής; Γιατί η ακαδημαϊκή αναγνώριση δεν περιορίζεται σε ζητήματα ακαδημαϊκών σπουδών και σχετίζεται με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας; Πώς πρέπει να ρυθμίζεται η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων;

Ποια θα πρέπει να είναι τα όρια εμπλοκής της διοίκησης σε όλη αυτή τη διαδικασία και ποια τα περιθώρια που θα πρέπει να δοθούν στην ίδια την αγορά; Ποιος είναι και ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των επαγγελματικών οργανώσεων, σωματείων, επιμελητηρίων;

Πώς θα επιτευχθεί ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, χωρίς εκπτώσεις στους ελέγχους των τυπικών προσόντων αλλά και χωρίς μηχανισμούς και διαδικασίες που ανατροφοδοτούν γραφειοκρατικές δομές, αντιλήψεις, πρακτικές ή και αθέμιτες λογικές προστατευτισμού;»

Στην έκθεση, τονίζει ο κ. Ποττάκης, «διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για ανασχεδιασμό της στόχευσης της διοίκησης -με τη διάκριση μεταξύ ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών- στη βάση του τρίπτυχου της παροχής βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών, της ουσιαστικής συμμόρφωσης προς τις συνταγματικές επιταγές και τις πρωτοβουλίες, πολιτικές και ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και της ενίσχυσης της ελληνικής αγοράς με φρέσκο, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και δεξιοτήτων προσωπικό, που θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή ώθηση που τόσο έχει ανάγκη η χώρα».

Τι αναφέρεται για τα Πτυχία Νομικής κυπριακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου»

Ειδική μνεία περιλαμβάνεται στην έκθεση αναφορικά με τα Πτυχία Νομικής κυπριακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου».

Αναλυτικά σημειώνεται:

Κατά τη μακροχρόνια διαμεσολάβησή του για την διεκπεραίωση υποθέσεων που εκκρεμούν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι προβλήματα καθυστέρησης στην αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών έχουν προκύψει μετά από αποφάσεις του Οργανισμού, οι οποίες έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και εφαρμόζονται από τα όργανά του κατά τη σχετική διαδικασία, παρόλο που στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δεν προβλέπεται αρμοδιότητα λήψης τέτοιου είδους αποφάσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των πτυχίων Νομικής που απονέμονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγραμμάτων σπουδών στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου».

Συγκεκριμένα, στη με αριθμό 169/22.6.2015 συνεδρίασή της, η Ολομέλεια του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφάσισε ότι αλλοδαποί βασικοί τίτλοι σπουδών Νομικής που έχουν απονεμηθεί σε εισαχθέντες μετά την 23.6.2015, κατόπιν ολοκλήρωσης των προαναφερθέντων προγραμμάτων σπουδών, δεν θα αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό με την αιτιολογία ότι «δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της νομοθεσίας για αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας αλλοδαπών τίτλων (Ν. 3328/2005)». Με αφορμή την ως άνω απόφαση, κατά το έτος 2016 ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφορών πρωτοετών φοιτητών της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι ζήτησαν τη διαμεσολάβησή του, προκειμένου να αρθεί η ως άνω απόφαση του Οργανισμού.

Ανταποκρινόμενος, ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε την υπόθεση υπόψη του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επισημαίνοντας ότι η ως άνω απόφαση του Οργανισμού αφορούσε σε ίδρυμα που ήταν ήδη αναγνωρισμένο ως ομοταγές και, πάντως, ότι δεν έβρισκε νόμιμο έρεισμα στις διατάξεις του ν.3328/2005. Απαντώντας, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι, αφενός, το προαναφερθέν πρακτικό του Δ.Σ. του Οργανισμού συνιστά πράξη αποδοχής της υπ’ αριθμ. 83/2015 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν. Σ.Κ.), η εφαρμογή της οποίας έχει καταστεί υποχρεωτική για τα όργανα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μετά την αποδοχή της από τον Οργανισμό και, αφετέρου, ότι το ζήτημα εκκρεμεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, κατόπιν σχετικής αίτησης ακύρωσης που ασκήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Το ζήτημα κρίθηκε από το ΣτΕ, το οποίο, με την υπ’ αριθμ. 1755/2017 απόφασή του, ακύρωσε την απόφαση της με αριθμό 169/22.6.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ακυρωτικό έκρινε ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δεν έχει αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κανονιστικού περιεχομένου, εφόσον τα όργανά του οφείλουν να αποφαίνονται επί ατομικών περιπτώσεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και, συνεπώς, η απόφαση της με αριθμό 169/22.6.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., κατά το μέρος που αφορά στο κεφάλαιο «Σπουδές στο Ελληνικό Δίκαιο», έχει εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση στο synigoros.gr

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

send