logo-print

Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

04/07/2019

04/07/2019

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα αποτελέσµατα των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 θα συγκεντρωθούν σε κάθε νοµό (εκλογική περιφέρεια) από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα µεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και µετά το Υπουργείο, αφού τα συγκεντρώσει, θα τα διοχετεύει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο - διαδίκτυο), µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µέσων.

Με την εγκύκλιο καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρµοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και µετάδοσης των αποτελεσµάτων υπέρ συνδυασµών κοµµάτων ή συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων ή µεµονωµένων υποψηφίων που θα συµµετέχουν στις βουλευτικές εκλογές.

Όπου αναφέρεται παρακάτω «Περιφερειακή Ενότητα», για το Νοµό Αττικής εννοείται η Περιφέρεια Αττικής. 

A. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσµα σε κάθε εκλογικό τµήµα συµπληρώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο ειδικό προτυπωµένο έντυπο, µε όµοια αντίτυπα του οποίου εφοδιάζονται οι εφορευτικές επιτροπές, τα αρµόδια γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας του νοµού και όλοι οι ∆ήµοι της οικείας εκλογικής περιφέρειας (νοµού).

Το βράδυ των εκλογών θα µεταδοθούν, κατά εκλογικό τµήµα, τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών κοµµάτων ή συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων ή µεµονωµένων υποψηφίων από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νοµού τηλεφωνικά στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τµήµατος οφείλει, αµέσως µόλις τελειώσει τη διαλογή, να µεταδώσει µέσω του οικείου ∆ήµου µε FAX, κάνοντας χρήση των ασφαλών γραµµών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του νοµού, στον οποίο υπάγεται το εκλογικό τµήµα, το αποτέλεσµα της διαλογής των ψήφων υπέρ συνδυασµών των αυτοτελών κοµµάτων, των συνασπισµών κοµµάτων ή των µεµονωµένων υποψηφίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του π.δ. 26/2012. Εάν η µετάδοση µε fax δεν καταστεί δυνατή, αυτή γίνεται µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.

Προκειµένου για τα αµιγή εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών, στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς που προέρχονται από διαφορετική εκλογική περιφέρεια από εκείνη στην οποία έχει συσταθεί το ειδικό εκλογικό τµήµα, τα υπέρ συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων αποτελέσµατα θα µεταδοθούν από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, χωρίς καµία καθυστέρηση µε την ίδια διαδικασία µέσω του οικείου ∆ήµου (δηλαδή µε FAX µέσω των ασφαλών γραµµών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, και αν αυτό δεν είναι δυνατό µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο), στη βασική εκλογική περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι εκλογείς αυτοί (άρθρο 96 παρ. 8β π.δ. 96/2012). Εποµένως, οι Περιφερειακές Ενότητες πρέπει να ανταλλάξουν µε τους ∆ήµους, στους οποίους θα συσταθούν αµιγή εκλογικά τµήµατα των ετεροδηµοτών τους, πληροφορίες για τους αριθµούς FAX, µε τους οποίους θα γίνει η µετάδοση των αποτελεσµάτων (αριθµός FAX αποστολής και αριθµός FAX λήψης). Για υποβοήθηση της επικοινωνίας µεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων και ∆ήµων, επισυνάπτεται κατάλογος µε τις διαθέσιµες πληροφορίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (αριθµοί τηλεφώνων και αριθµοί FAX), οι οποίες όµως πρέπει να επιβεβαιωθούν.

Για παράδειγµα, το αποτέλεσµα από το αµιγές εκλογικό τµήµα του ∆ήµου Αιγάλεω, που έχει συσταθεί για τους ετεροδηµότες της εκλογικής περιφέρειας Κορινθίας, θα αποσταλεί απευθείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, µέσω του ∆ήµου Αιγάλεω. 

Προκειµένου για τα µεικτά εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών, στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς από διάφορες (περισσότερες της µίας) βασικές εκλογικές περιφέρειες:

- Η Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού τµήµατος αριθµεί και µονογράφει τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξει (άρθρο 97 του π.δ. 26/2012). Στη συνέχεια τοποθετεί τους φακέλους στον εκλογικό σάκο και τον παραδίδει στον οικείο ∆ήµο. Στη συνέχεια οι προερχόµενοι από τα ειδικά εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών σάκοι παραδίδονται στην Εφετειακή Επιτροπή έδρας της Εφετειακής Περιφέρειας.

- Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας ενεργείται από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή και τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές.

- Εν συνεχεία, το αποτέλεσµα υπέρ συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων θα σταλεί στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή κάθε Εφετείου, στο οποίο υπάγονται αυτές οι εκλογικές περιφέρειες. Το αποτέλεσµα κάθε Εφετείου θα σταλεί, αφού συγκεντρωθούν σε κάθε Εφετείο οι σάκοι όλων των µεικτών εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειάς του, γίνει η διαλογή των ψηφοδελτίων και εκδοθεί το τελικό αποτέλεσµα. 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο ypes.gr

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

send