logo-print

Θέσεις δικηγόρων και διερμηνέων στην Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η εργασία θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες και θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο 2018

04/12/2017

11/12/2017

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος παροχής νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο/strategic litigation, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις δικηγόρων πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα (1) και τη Μυτιλήνη (1) καθώς και 2 θέσεις διερμηνέων αραβικής και φαρσί με έδρα τη Μυτιλήνη.

Η εργασία θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες και θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο 2018.

Α. Για τη θέση δικηγόρου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου
 • Δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών (τουλάχιστον 1 έτος απασχόλησης σε προγράμματα που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες)
 • Άριστη  γνώση και εξοικείωση με το προσφυγικό και μεταναστευτικό δίκαιο
 • Ικανότητα εργασίας με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (θύματα βασανιστηρίων, θύματα εμπορίας ανθρώπων, κ.α.)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα του διοικητικού ή προσφυγικού δικαίου ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό πλαίσιο και εργασίας στο πεδίο (field work)
 • Διαπολιτισμική συνείδηση και ευαισθησία
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Γνώση γλώσσας ομιλούμενης από προσφυγικό πληθυσμό (π.χ. αραβική) ή άλλης ξένης γλώσσας (π.χ. γαλλικά)
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Διαθεσιμότητα μετακίνησης σε νησιά

Καθήκοντα – Υποχρεώσεις:

 • Παροχή νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης
 • Σύνταξη δικογράφων και όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικών της υπόθεσης
 • Ανάληψη υποθέσεων και νομική  εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων
 • Παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και διαχείριση όλων των νομικών εγγράφων και διαδικασιών
 • Παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπου απαιτείται
 • Επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων ανεπίσημων μηχανισμών επίλυσης διαφορών, κατά περίπτωση

Β. Για τη θέση διερμηνέα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της αραβικής ή φαρσί γλώσσας
 • Τουλάχιστον 2ετη εμπειρία στη διερμηνεία/μετάφραση
 • Για αλλοδαπούς, απαραίτητη η κατοχή έγκυρου τίτλου διαμονής και δικαιώματος εργασίας στην Ελλάδα
 • Δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης και ανάληψη πρωτοβουλιών

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες, ιδίως πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Γνώση άλλης γλώσσας, όπως κουρδικών, σορανί, κα.

Καθήκοντα – Υποχρεώσεις:

 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από την Αραβική ή Φαρσί στην Ελληνική και αντίστροφα
 • Μετάφραση εγγράφων εφόσον απαιτηθεί
 • Γνώση Ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Τήρηση κώδικα δεοντολογίας
 • Διαθεσιμότητα για μετάβαση σε σημεία ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα, εφόσον απαιτηθεί.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας και την εφαρμογή του προγράμματος.
 • Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν

 • Βιογραφικό Σημείωμα, και
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

μέσω e-mail στο info@hlhr.gr έως την Παρασκευή 15/12/2017, με θέμα/τίτλο «Για την θέση δικηγόρου» ή «Για την θέση διερμηνέα», αντίστοιχα.

Πηγή: hlhr.gr

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Δ΄ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ