Θέσεις δικηγόρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

Aιτήσεις μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11/02/2017 - 20:15

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

12/10/2017 - 14:24

Θέσεις δικηγόρων με ειδίκευση στο δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκήρυξε το Τμήμα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο.

Μεταξύ των απαραίτητων προσόντων για την υποβολή αίτησης:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής
  • Τουλάχιστον 4 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
  • Καλή γνώση του νομικού συστήματος μίας ή περισσοτέρων χωρών – μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας.
  • Πολύ καλή γνώση μίας εκ των επίσημων γλωσσών (αγγλικά ή γαλλικά) και καλή γνώση της άλλης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα αγγλικά ή τα γαλλικά, μέσω της online πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2017.

Αναλυτικές πληροροφίες στο coe-recruitment.com

ansp