logo-print

Θέσης νομικού συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής στην Ακαδημία Αθηνών

Αιτήσεις έως 1 Αυγούστου 2017

06/07/2017

16/11/2017

Συνταγματικό δίκαιο - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών με έμμισθη εντολή.

1. Ο Νομικός Σύμβουλος θα προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Προέδρου της Ακαδημίας και για ίδιο κάθε φορά χρονικό διάστημα, και θα υπάγεται στην άμεση εποπτεία της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών με αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και αντικείμενο απασχόλησης ως εξής:

  • Την παράσταση ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ακαδημίας και την υποστήριξη των νομικών υποθέσεών της.
  • Τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα του Προέδρου ή του Γεν. Γραμματέως της Ακαδημίας και την καθοδήγηση με νομικές συμβουλές των Υπηρεσιών της Ακαδημίας σε ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της, όπως ενδεικτικά: προμήθειες, συμβάσεις, διαγωνισμοί, θέματα προσωπικού κ.α.
  • Την παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά την Ακαδημία και τη μέριμνα για την κωδικοποίησή της.
  • Την παρακολούθηση των νομικών διαδικασιών και την παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού, εκμετάλλευση και διαχείριση των κληροδοτημάτων της Ακαδημίας.
  • Την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που θα του αναθέτει η Σύγκλητος και ανάγεται στον κύκλο της αρμοδιότητός του.

2. Ο Νομικός Σύμβουλος δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση.

3. Ο Νομικός Σύμβουλος που θα προσληφθεί υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για χρόνο εύλογο και απαραίτητο, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον εντολέα του σε εργάσιμες μέρες και ώρες, κατά κανόνα στα γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών.

4. Ο Νομικός Σύμβουλος θα αμείβεται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 9, παρ.10 του Ν. 4354/15 και της σχετικής εγκυκλίου με αριθμό 2/1015/ΔΕΠ του Γ.Λ.Κ. καθώς και του Κώδικα Δικηγόρων όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο του ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Υποχρεωτικά Προσόντα υποψηφίου

Ο υποψήφιος για την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης πρέπει:

Α) Να είναι Έλληνας πολίτης.

Β) Να είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς.

Γ) Να μην έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κώδικα Δικηγόρων.

Δ) Οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Ε) Να μην υπάρχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων. 

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28 –Τ.Κ. 10679 Αθήνα) έως και την 01/08/2017 , φάκελο που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Νομολογία - Θεωρία και πρακτικά ζητήματα εργατικού δικαίου

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ηγεσία, πολιτική και κορωνοϊός

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

send