logo-print

Βασικοί κανόνες που διέπουν τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/848

20/01/2023

26/01/2023

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κανόνες που διέπουν τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. και τη συμμετοχή της Υορολογικής Διοίκησης σε αυτές.

Αντικείμενο της οδηγίας είναι οι βασικοί κανόνες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που ισχύουν στις διαδικασίες αφερεγγυότητας που κηρύσσονται σε κράτη μέλη της και αφορούν, ιδίως, την αναγνώριση των διαδικασιών αυτών σε άλλα κράτη μέλη, την ενημέρωση των αλλοδαπών πιστωτών (μεταξύ των οποίων και της Φορολογικής Διοίκησης) για την υπαγωγή οφειλέτη τους σε διαδικασία αφερεγγυότητας σε άλλο κράτος μέλος και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε αυτήν για την είσπραξη των απαιτήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. οδηγίες για την αναγγελία των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε βάρος οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., για την παρακολούθηση των εν λόγω διαδικασιών και την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτές προς διασφάλιση των συμφερόντων του. 

Η οδηγία περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των κανόνων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 «περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας» (και των Εκτελεστικών Κανονισμών αυτού), που ρυθμίζουν τις συνέπειες έναρξης μιας διαδικασίας αφερεγγυότητας στα άλλα κράτη μέλη, το εφαρμοστέο δίκαιο, τη δημοσιότητά της, την ενημέρωση των αλλοδαπών πιστωτών, στους οποίους δύναται να συγκαταλέγεται το Ελληνικό Δημόσιο (Φορολογική Διοίκηση), την αναγγελία απαιτήσεων σε διαδικασία αφερεγγυότητας που έχει κηρυχθεί για οφειλέτη σε άλλο κράτος μέλος, την παρακολούθηση της διαδικασίας και τη συμμετοχή σε αυτήν.

Δεν εμπίπτουν στο περιεχόμενο της παρούσας οδηγίας οι ρυθμίσεις του Κανονισμού 2015/848 σχετικά με το συντονισμό μεταξύ περισσότερων παράλληλων διαδικασιών αφερεγγυότητας για τον ίδιο οφειλέτη σε διαφορετικά κράτη μέλη, όπως επίσης και το κεφαλαίο V του κανονισμού, που ρυθμίζει τη διαδικασία αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιρειών

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
send