logo-print

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Ολόκληρη η απόφαση της Διοικητικής Ολομελείας ΑΠ για τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων περί επιτάχυνσης της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου η γνωμοδοτική απόφαση αναφορικά με τη συνταγματικότητα των διατάξεων του Νόμου 4745/2020

09/04/2021

14/04/2021

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου η υπ' αριθμ 36/2020 γνωμοδοτική απόφαση της Διοικητικής Ολομελείας του ΑΠ αναφορικά με τη συνταγματικότητα των διατάξεων του Νόμου 4745/2020 που αφορούν την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Η απόφαση, η οποία είχε ληφθεί σε συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2020 αναρτήθηκε χθες "κατ’ εξαίρεση, λόγω εκδήλωσης εντόνου ενδιαφέροντος από το Νομικό κόσμο της χώρας και από μεγάλο αριθμό πολιτών", σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Αγγελικής Αλειφεροπούλου.

Η απόφαση περιλαμβάνει την εκτενή εισήγηση του εισηγητή - Αρεοπαγίτη, Θεόδωρου Κανελλόπουλου, αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020.

Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, ο εισηγητής θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αξιολογούνται ως πρόσφορες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού που είναι η εκκαθάριση των πινακίων των Ειρηνοδικείων, μέσω της υποχρεωτικής για τους ενδιαφερομένους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, αλλά ταυτόχρονα και η επίσπευση της συζήτησης των υποθέσεων αυτών.

«Είναι αυτονόητο, ότι η απονομή της δικαιοσύνης σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι επιβεβλημένη, αφού εντάσσεται στο πλαίσιο της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και αποτελεί τόσο με βάση το άρθρο 20 του Συντάγματος, όσο και με βάση τη διάταξη του άρθρου 6 ΕΣΔΑ βασικό στοιχείο και γνώρισμα του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

Η υλοποίηση του σχεδίου νόμου, κρίνεται ότι θα οδηγήσει στην επιτυχή αποσυμφόρηση του μεγαλύτερου μέρους των Ειρηνοδικείων της χώρας, με την προϋπόθεση όμως ότι θα είναι αντικειμενικά δυνατή από τους υπηρετούντες σε έκαστο Ειρηνοδικείο δικαστές η εκδίκαση όλων των εκκρεμών υποθέσεων και η έκδοση των αποφάσεων επ’ αυτών στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, χωρίς δηλαδή υπερχρέωση των δικαστών με εξωπραγματικούς αριθμούς δικογραφιών και χωρίς άνιση κατανομή των υποθέσεων, ενόψει μάλιστα και της ποιοτικής μεταβολής, κατά τα τελευταία έτη, της φύσης των υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον των Ειρηνοδικείων».

Ο εισηγητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οι διατάξεις του άρθρου 1, παρά τις επισημαινόμενες μικρής εκτάσεως ασάφειες και τα αντίστοιχα ερμηνευτικά προβλήματα, είναι συμβατές με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, καθόσον συμβάλλουν, με βάση τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θεσπίζουν, στην ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης και ειδικότερα στην επιτάχυνση εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, με την έκδοση δικαστικών αποφάσεων σε εύλογο χρόνο, παράλληλα δε, ουδόλως αντιβαίνουν στη συνταγματική διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθόσον δεν καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα δικαστήρια και κατά συνέπεια δεν πλήττουν άμεσα ή έμμεσα τον πυρήνα του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη, καθώς επίσης και στις λοιπές συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν τις γενικές δικονομικές αρχές, οι οποίες αποτελούν και δικονομικές εγγυήσεις των διαδίκων.

Η επιτυχία της σχετικής ρύθμισης, ωστόσο, εξαρτάται και από την αναλογία των εκκρεμών αιτήσεων, που θα επαναπροσδιοριστούν και θα συζητηθούν σε κάθε Ειρηνοδικείο, σε σχέση με τον αριθμό των υπηρετούντων Ειρηνοδικών, η οποία θα πρέπει να είναι αντίστοιχη του προβλεπόμενου από τον κανονισμό του δικαστηρίου αριθμού υποθέσεων, πράγμα που καθιστά αναγκαία την κάλυψη των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων προς αποφυγή υπερχρέωσης των υπηρετούντων δικαστών», καταλήγει η εισήγηση.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας, πρότεινε να γνωμοδοτήσει η Ολομέλεια σύμφωνα με την εισήγηση του Αρεοπαγίτη Θεόδωρου Κανελλόπουλου, όπως και έγινε, με την ομόφωνη γνωμοδότηση της Ολομέλειας.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση στο areiospagos.gr

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

send