logo-print

Άρθρο 14 - Απόφαση 165/2011 Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Διαδικασία Ελέγχου από την Α.Δ.Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/05/2012

Υπό κωδικοποίηση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

14.1. Τακτικός Έλεγχος

14.1.1. Η Α.Δ.Α.Ε. σε τακτά χρονικά διαστήματα διενεργεί έλεγχο στα υπόχρεα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 αυτού. Η συχνότητα των ελέγχων καθορίζεται από την Α.Δ.Α.Ε. με απόφασή της.

14.1.2. Ο έλεγχος διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Δ.Α.Ε. με την παρουσία του Υπεύθυνου Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς τούτο εργαζόμενου του υπόχρεου προσώπου, σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα:

14.1.2.1. Η Α.Δ.Α.Ε. με απόφασή της ορίζει ομάδα ελέγχου που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον άτομα, με σκοπό τον έλεγχο συγκεκριμένου υπόχρεου προσώπου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη σύνθεση της ομάδας ελέγχου.

14.1.2.2. Σε χρόνο που αποφασίζει η ομάδα ελέγχου ενημερώνει τον Υπεύθυνο Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2.6 του παρόντος για την ημερομηνία διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, ζητώντας του παράλληλα να έχει διαθέσιμα πλήρη αντίγραφα των υφισταμένων διαδικασιών που υλοποιούν την εγκριθείσα από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, από τα οποία να προκύπτει σαφώς η ημερομηνία έκδοσής τους. Από τη λήψη της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο έγγραφης ενημέρωσης του Υπεύθυνου Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών περί της διεξαγωγής τακτικού ελέγχου από την Α.Δ.Α.Ε. και μέχρι να λάβει έγγραφη ενημέρωση από την Αρχή αναφορικά με το πέρας του ελέγχου, το υπόχρεο πρόσωπο δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε αναθεώρηση του κειμένου της εγκριθείσας Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών ή των συνοδευτικών αρχείων αυτής (διαδικασίες, τεχνικές οδηγίες κ.ά.).

14.1.2.3. Η ομάδα ελέγχου προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του υπόχρεου προσώπου, προκειμένου να διαπιστώσει εάν συμμορφώνεται με την εγκριθείσα από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών του. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στον οποίο πρέπει να παρίσταται απαραιτήτως ο Υπεύθυνος Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η ομάδα ελέγχου ζητά κατά την κρίση της συμπληρωματικά στοιχεία και συνεργάζεται με το προσωπικό του ελεγχόμενου προσώπου. Η ομάδα ελέγχου προβαίνει σε αναλυτική εξέταση των αρχείων που αφορούν στην Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και στην εφαρμογή αυτής, προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις ή αναντιστοιχίες με τις διατάξεις της εγκριθείσας από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

14.1.2.4. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται ειδικό έγγραφο με τίτλο «Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις του υπόχρεου προσώπου», το οποίο υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

14.1.3. Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, η ομάδα ελέγχου εξετάζει διεξοδικά το σύνολο των συλλεχθέντων στοιχείων και συντάσσει ειδικό έγγραφο με τίτλο «Έκθεση διενέργειας τακτικού ελέγχου στο υπόχρεο πρόσωπο», το οποίο περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα στοιχεία της Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια τακτικού ελέγχου,

β) Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των προσώπων που απαρτίζουν την ομάδα ελέγχου και την ημερομηνία σύστασης της τελευταίας,

γ) Την επωνυμία του ελεγχόμενου υπόχρεου προσώπου, καθώς και το όνομα του Υπευθύνου Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,

δ) Τα Πρακτικά Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου προσώπου καθώς και κάθε σχετική έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Α.Δ.Α.Ε. και του ελεγχόμενου προσώπου στο πλαίσιο της διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου,

ε) Αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων του ελέγχου και διαπίστωση τυχόν παραλείψεων ή αναντιστοιχιών με την εγκριθείσα από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών,

στ) Την ημερομηνία έναρξης και περάτωσης του ελέγχου,

ζ) Τελικό πόρισμα του ελέγχου.

14.1.4. Tο ελεγχόμενο υπόχρεο πρόσωπο καλείται να παραλάβει από την Α.Δ.Α.Ε. την απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. για την έγκριση της «Έκθεσης διενέργειας τακτικού ελέγχου στο υπόχρεο πρόσωπο» μετά της συνημμένης σε αυτήν έκθεσης.

14.2. Έκτακτος Έλεγχος

14.2.1. Η Α.Δ.Α.Ε. διενεργεί έκτακτους ελέγχους αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.

14.2.2. Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ελεγχόμενου υπόχρεου προσώπου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. που ορίζει και τα στελέχη της Α.Δ.Α.Ε. που απαρτίζουν την ομάδα ελέγχου. Από την έναρξη του έκτακτου ελέγχου από την Α.Δ.Α.Ε. και μέχρι να λάβει έγγραφη ενημέρωση αναφορικά με το πέρας του ελέγχου, το υπόχρεο πρόσωπο δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε αναθεώρηση του κειμένου της εγκριθείσας Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών ή των συνοδευτικών αρχείων αυτής (διαδικασίες, τεχνικές οδηγίες κ.ά.).

14.2.3. Η ομάδα ελέγχου προς εκτέλεση της ως άνω απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. δύναται να προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του υπόχρεου προσώπου.

14.2.4. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται ειδικό έγγραφο με τίτλο «Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις του υπόχρεου προσώπου», το οποίο υπογράφεται από τους εργαζόμενους του ελεγχόμενου προσώπου, οι οποίοι αρμοδίως συνέπραξαν στον επιτόπιο έλεγχο.

14.2.5. Μετά την ολοκλήρωση και των τυχόν επιτόπιων ελέγχων, η ομάδα ελέγχου εξετάζει διεξοδικά το σύνολο των συλλεχθέντων στοιχείων και συντάσσει ειδικό έγγραφο με τίτλο «Έκθεση διενέργειας έκτακτου ελέγχου στο υπόχρεο πρόσωπο», το οποίο περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα στοιχεία της Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια έκτακτου ελέγχου,

β) Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των προσώπων που απαρτίζουν την ομάδα ελέγχου και την ημερομηνία σύστασης της τελευταίας,

γ) Την επωνυμία του ελεγχόμενου υπόχρεου προσώπου, καθώς και το όνομα του Υπευθύνου Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,

δ) Τα πρακτικά Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου προσώπου καθώς και κάθε σχετική έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Α.Δ.Α.Ε. και του ελεγχόμενου προσώπου στο πλαίσιο της διεξαγωγής του έκτακτου ελέγχου,

ε) Αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων του ελέγχου και διαπίστωση τυχόν παραλείψεων ή αναντιστοιχιών με την εγκριθείσα από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών,

στ) Την ημερομηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου,

ζ) Τελικό πόρισμα του ελέγχου.

14.2.6. Tο ελεγχόμενο υπόχρεο πρόσωπο καλείται να παραλάβει από την Α.Δ.Α.Ε. την απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. για την έγκριση της «Έκθεσης διενέργειας έκτακτου ελέγχου στο υπόχρεο πρόσωπο» μετά της συνημμένης σε αυτήν έκθεσης.

Η αοριστία των ανακοπών του ΚπολΔ - Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 29

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ