logo-print

Άρθρο 20 - Εγκύκλιος 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 - Επί του άρθρου 26 Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/01/2016

Κωδικοποιημένο
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με την παρ.1 προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου (με τον οποίο επέρχεται πλέον η αποσύνδεση βαθμού – μισθού) η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31-12-2015. Ο χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει μετά την κατάταξή τους θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο Μ.Κ. κατάταξης, για την απονομή του επόμενου Μ.Κ.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί εντός του έτους 2015 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016). Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που δεν αναγνωριζόταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναγνωρίζεται πλέον με το ισχύον (π.χ. αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ για υπάλληλο του Δημοσίου), τότε θα πρέπει η αίτηση αναγνώρισης να υποβληθεί εκ νέου μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου και τα σχετικά οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης. Τέλος, στην περίπτωση που τυχόν προϋπηρεσία, αναγνωριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 11, αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία διορισμού του υπαλλήλου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η ορθή επανακατάταξη των υπαλλήλων που διέπονται από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου στα νέα μισθολογικά κλιμάκια, συνιστάται, ως καλή πρακτική η συμπλήρωση Δελτίου Ατομικής Κατάταξης. Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται υπόδειγμα τέτοιου Δελτίου το οποίο συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του υπαλλήλου, υπογράφεται από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού και Οικονομικού και από τον ίδιο τον υπάλληλο και κρατείται από τον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας στο προσωπικό αρχείο του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επανακατάταξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρόνο με ευθύνη των Υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού και Οικονομικού.

Κατά την ως άνω διαδικασία εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων Υπηρεσιών για το σωστό υπολογισμό της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που θα έχουν αντίκτυπο τόσο στον υπολογισμό της συνολικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, όσο και των αποδοχών του.

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι, μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Από 1-1-2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31-12-2017. Π.χ. υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας με χρόνο υπηρεσίας, κατά την 1-1-2016, 4 έτη και 6 μήνες κατατάσσεται στο Μ.Κ. 3 της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες. Τα έτη 2016 και 2017 δεν μετρούν στο χρόνο υπηρεσίας του για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, καθώς για αυτά τα δύο έτη δεν προβλέπεται καμία μισθολογική εξέλιξη. Από το 2018, που ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα καταταγεί στο επόμενο Μ.Κ. (Μ.Κ.4) μετά την παρέλευση 18 μηνών, συμπληρώνοντας τους απαιτούμενους 24 για την αλλαγή κλιμακίου.

Στην περίπτωση νέων διορισμών, κατά τη διετία 2016 – 2017, η μισθολογική προώθηση (κατά 2 ΜΚ) στους κατόχους μεταπτυχιακών ή κατά 6 ΜΚ στους κατόχους διδακτορικού πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε απαραίτητο προσόν για το διορισμό του υπαλλήλου. Στην περίπτωση που, στο ίδιο χρονικό διάστημα, κατατίθενται προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη αναστέλλεται μέχρι το έτος 2018, οπότε ενεργοποιείται εκ νέου. Στην περίπτωση που εκκρεμούν από το έτος 2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, χωρίς ακόμη να έχουν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016) εφόσον φυσικά μεσολαβήσει η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Στην περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η κατάταξή του πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν άμεση εφαρμογή από την ημερομηνία της μεταφοράς ή μετάταξής του.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, όπου αυτή προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

send