logo-print

Άρθρο 26 - Εγκύκλιος 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 - Επί του άρθρου 31 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/01/2016

Κωδικοποιημένο

Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται νέο εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Για τους υπαλλήλους των φορέων της περίπτωσης 12, η αναστολή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου ισχύουν από 1-1-2013.» Με τη συγκεκριμένη διάταξη αποσαφηνίζεται πλήρως ότι οι υπάλληλοι των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 οι οποίοι εντάχθηκαν στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου από 1-1-2013 υπέστησαν εκ νέου την προβλεπόμενη περικοπή του 25% του άρθρου 29 του ίδιου νόμου, πέραν της πρώτης που είχαν υποστεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ίδιου νόμου.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι από την περ. β` της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 4111/2013 (Α` 18) διαγράφεται, από τότε που ίσχυσε, η φράση «και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας».

Με τις διατάξεις της παρ. 3 καταργείται από τότε που ίσχυσε η διάταξη της υποπ. ββ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4079/2012 (Α 180). Η διάταξη αυτή σε συνδυασμό με την περ. α του άρθρου 33, αφενός απαλλάσσει τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα (ΔΕΚΟ κεφ. Β΄ ν.3429/2005) από την υποχρέωση αποστολής των τριμηνιαίων στοιχείων στη Δνση Εισοδηματικής Πολιτικής του ΓΛΚ, αφετέρου παρατείνει τη σχετική δέσμευση των φορέων για τη διατήρηση των ποσοστών της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 μέχρι τέλος του 2018. Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι ο νόμος αναθέτει την ευθύνη υλοποίησης της συγκεκριμένης διάταξης στις διοικήσεις των φορέων οι οποίες είναι υπόλογες έναντι κάθε ελέγχου που θα διενεργηθεί για τη διαπίστωση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

send