logo-print

Άρθρο 28 - Εγκύκλιος 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 - Επί του άρθρου 34 Καταργούμενες διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/01/2016

Κωδικοποιημένο
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η κατάργηση τόσο των μισθολογικών διατάξεων του ν. 4024/2011 όσο και οποιωνδήποτε άλλων ρυθμίζουν θέματα που καλύπτει πλέον ο κοινοποιούμενος νόμος. Ειδικότερα, από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου καταργούνται:

α. οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του ν. 4024/2011, καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, του άρθρου 31 με την επιφύλαξη της περ. α του άρθρου 27 του παρόντος και 32 με την επιφύλαξη της παρ. β του άρθρου 27 του παρόντος,

β. η περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,

γ. οι περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72),

δ. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτόν.

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ