logo-print

Άρθρο 30 - Εγκύκλιος 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 - Γενικές επισημάνσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/01/2016

Κωδικοποιημένο
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση

1. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Οικονομικού να μην αποστέλλουν ερωτήματα, τα οποία απαντώνται ευθέως εκ του νόμου ή από την παρούσα εγκύκλιο. Σε περίπτωση που η διατύπωση ερωτήματος προς την Υπηρεσία μας κρίνεται απαραίτητη, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία που καθιστούν ευκολότερη την απάντησή του.

2. Διευκρινήσεις για την παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων.

Σε συνέχεια της αριθμ. 2/45851/2-7-2010 εγκυκλίου του Υπουργού Οικονομικών, της αρθμ. 2/46315/8-7-2010 όμοιας του Υφυπουργού Οικονομικών και της αριθμ. 2/85127/0022/22-11-2012 (ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6) όμοιας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Υποχρέωση αποστολής των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων (πίνακες 3 και 4 της αριθμ. 46315/8- 7-2010 εγκυκλίου) στη Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής (πρώην Δ/νση 22η Μισθολογίου) εφεξής έχουν μόνο οι φορείς που δεν μισθοδοτούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και μέχρι την ένταξη τους στο σύστημα πληρωμών της Αρχής. Επισημαίνεται ότι παραμένει η υποχρέωση αποστολής των ανωτέρω πινάκων στη Δ/νση Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας (Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mtp-fd@glk.gr) για το σύνολο των υπόχρεων.

3. Οδηγίες για την παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 επεκτείνεται μέχρι και την 31- 12-2016 η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011, με τις οποίες προβλέπεται ότι η σύνταξη των υπαλλήλων του Δημοσίου, υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-10-2011, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν μισθοδοτικές προαγωγές που θα ελάμβαναν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με βάση τις διατάξεις του ν. 3205/2003.

Επομένως από την ένταξη των προαναφερόμενων προσώπων στο νέο μισθολόγιο του ν. 4354/2015, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται επί των ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών.

Τα προαναφερόμενα έχουν εφαρμογή για όσους υπαλλήλους του Δημοσίου υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

2. Συντάξιμες αποδοχές

Ως συντάξιμες αποδοχές κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων νοούνται οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων διενεργούνται κρατήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια και οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης ή των παροχών που καταβάλλονται από τα οικεία Ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις παροχές αυτές.

3. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη Δημοσίου.

α. Παλαιοί ασφαλισμένοι (όσοι έχουν ασφαλισθεί πριν την 1-1-1993).

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-10-2011 δηλαδή επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που ελάμβανε ο υπάλληλος κατά την ανωτέρω ημερομηνία, του ποσού των 140,80€ καθώς και του τυχόν καταβαλλομένου επιδόματος θέσης ευθύνης, όπως αυτό ίσχυε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3205/2003.

Επισήμανση: Το ανωτέρω επίδομα θέσης ευθύνης υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη, ανεξαρτήτως εάν ο υπάλληλος ελάμβανε αυτό κατά την 31-10-2011, αρκεί δηλαδή να είχε προαχθεί σε θέση Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας και να είχε ασκήσει τα καθήκοντα αυτά, μετά από κρίση του αρμοδίου Διοικητικού Οργάνου, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα της συνολικής δημόσιας υπηρεσίας του, κατά το οποίο του καταβάλλονταν το επίδομα αυτό. Επίσης το ανωτέρω επίδομα (άρθρου 13 του ν. 3205/2003) υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη και στην περίπτωση που ο υπάλληλος προαχθεί σε θέση Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου και λαμβάνει το επίδομα αυτό.

Εξυπακούεται ότι το ανωτέρω επίδομα δεν υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη εφόσον ο υπάλληλος ελάμβανε ή θα λαμβάνει αυτό, χωρίς να έχει προαχθεί σε θέση Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο και όχι επειδή του ανατέθηκε με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο η άσκηση των καθηκόντων αυτών.

β. Νέοι ασφαλισμένοι (όσοι έχουν ασφαλισθεί από 1-1-1993 και μετά). Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών, με εξαίρεση το κίνητρο απόδοσης, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-10-2011 προστιθεμένου του ποσού των 140,80€.

Τα όσα επισημαίνονται σχετικά με την κράτηση για κύρια σύνταξη επί του επιδόματος θέσης ευθύνης που αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους, έχουν εφαρμογή και για τους νέους ασφαλισμένους.

4. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια.

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη (όπως αυτές προβλέπονται) για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια υπολογίζονται, τόσο για τους παλαιούς όσο και για τους νέους ασφαλισμένους, επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα οικεία Ταμεία, για τον υπολογισμό των παροχών των Ταμείων αυτών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-10-2011, με εξαίρεση αυτές οι οποίες καταβάλλονταν υπό την προϋπόθεση παροχής πρόσθετου έργου.

Στις περιπτώσεις που από την νομοθεσία που διέπει τα ανωτέρω Ταμεία, προβλέπεται έκτακτη κράτηση, κατά περίπτωση, επί πρόσθετων αποδοχών που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών των Ταμείων αυτών, αυτή διενεργείται επί της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονταν κατά την 31-10-2011 και του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών που θα καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του νέου μισθολογίου.

5. Κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη.

Οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, διενεργούνται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπως αυτές διαμορφώνονται από 1-1-2016 με βάση τις διατάξεις του νέου μισθολογίου.

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

send