logo-print

Άρθρο 2 - Απόφαση 205/2013 Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Ορισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

16/01/2014

Κωδικοποιημένο
Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:

Ακεραιότητα δικτύων: Η κατάσταση κατά την οποία το δίκτυο διατηρεί τη λειτουργικότητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.

Περιστατικό ασφάλειας: Ένα γεγονός το οποίο επηρεάζει την ακεραιότητα του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό. Στο πλαίσιο του παρόντος, δεν εμπίπτουν γεγονότα που επηρεάζουν το απόρρητο των επικοινωνιών καθώς και προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης συστημάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών, στο βαθμό που αυτές υλοποιούνται σύμφωνα με το προγραμματισμένο για τον πάροχο χρονοδιάγραμμα.

Συστήματα Δικτύου και Υπηρεσιών (ΣΔΥ): Το υλικό και λογισμικό του παρόχου που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του δικτύου και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και εποπτείας αυτών. Αναφέρονται ενδεικτικά τα μέσα μετάδοσης και διασύνδεσης, οι μεταγωγείς, οι δρομολογητές, τα συστήματα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι εξυπηρετητές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 82/2012), όπως ισχύει.

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send