logo-print

Άρθρο 9 - Απόφαση 205/2013 Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Φυσική Ασφάλεια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

16/01/2014

Κωδικοποιημένο
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

1. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για τη φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων στις οποίες είναι εγκατεστημένα ΣΔΥ. Τα μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος για τη φυσική ασφάλεια περιλαμβάνουν την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την προστασία από φυσικές καταστροφές, που προκαλούνται από φαινόμενα όπως ο σεισμός, η υγρασία, οι πλημμύρες, η υπερθέρμανση, η φωτιά, ο κεραυνός.

2. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει και να εφαρμόζει διαδικασία φυσικής πρόσβασης, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την φυσική πρόσβαση των εργαζομένων, συνεργατών και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του.

3. Ο πάροχος οφείλει να ορίσει ασφαλείς χώρους εντός των εγκαταστάσεών του, στους οποίους εγκαθίστανται τα ΣΔΥ. Οι χώροι αυτοί πρέπει να προστατεύονται με επιπρόσθετους ισχυρούς μηχανισμούς ασφάλειας και ελεγχόμενης πρόσβασης, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίοι επιτρέπουν τον έλεγχο της πρόσβασης και την ταυτοποίηση των ατόμων που εισέρχονται σε αυτούς. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέτρα: κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αυτόματο σύστημα συναγερμού που αναφέρει κάθε εξωτερική παραβίαση εντός των χώρων, ειδικές κάρτες αναγνώρισης για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες του παρόχου.

4. Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του, κατά την επιλογή ή κατασκευή των εγκαταστάσεων στους οποίους εγκαθιστά ΣΔΥ, καθώς και κατά την τοποθέτηση εξοπλισμού και υλοποίηση μέτρων φυσικής προστασίας, τις ιδιαίτερες φυσικές και άλλες συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στην περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέτρα: ανιχνευτής φωτιάς, θερμοκρασίας και υγρασίας.

5. Ο πάροχος μεριμνά ώστε τα κρίσιμα στοιχεία του δικτύου να είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικές εγκαταστάσεις ή σε χώρους φυσικά ανεξάρτητους. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, αυτά θα πρέπει να προστατεύονται από ανεξάρτητα μέσα φυσικής προστασίας.

6. Ο πάροχος επιλέγει, όπου είναι τεχνικά εφικτό, την υπόγεια εγκατάσταση καλωδίων από την εναέρια εγκατάσταση.

7. Ο πάροχος οφείλει να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως εκτελούν εργασίες δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως, ενδεικτικά, έργα οδοποιίας ή αποχέτευσης, με στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ζημίας στα ΣΔΥ.

8. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για την τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, στις οποίες είναι εγκατεστημένα ΣΔΥ.

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send