23 Φεβρουαρίου 1946

Άρθρο 264 - Αστικός Κώδικας - Άλλοι τρόποι διακοπής

Την παραγραφή διακόπτουν επίσης : 1. η επίδοση επιταγής πληρωμής κάτω από εκτελεστό δικαιόγραφο· 2. η αναγγελία για επαλήθευση σε πτώχευση· 3. η αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό· 4. η υποβολή ένστασης συμψηφισμού της αξίωσης.

Βρειτε το αρθρο που ψαχνετε

Top
ansp