Άρθρο 130 - Αστικός Κώδικας - Δήλωση βούλησης από ανίκανο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/02/1946

Υπό κωδικοποίηση

Η δήλωση βούλησης από ανίκανο για δικαιοπραξία είναι άκυρη.

send