Άρθρο 1838 - Αστικός Κώδικας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/02/1946

Υπό κωδικοποίηση

Αν ο δωρεοδόχος είναι μεριδούχος, η ανατροπή της δωρεάς χωρεί μόνο για ό,τι έλαβε επιπλέον της νόμιμης μοίρας που του αναλογεί.