logo-print

Άρθρο - Έγγραφο Δ. ΟΡΓ. Δ 1110373 ΕΞ 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/10/2016

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Σχετικά με το παραπάνω μήνυμά σας, διευκρινίζουμε ότι:

α) Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 11853/6.5.2009 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με το αριθ. 1049342/534/0006Δ /15.5.2009 έγγραφό μας, κατά τα αναφερόμενα σε αυτό «οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται…».

β) Επειδή μετά από την εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου, προέκυψαν ερωτήματα από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούσαν, μεταξύ των άλλων, στην δυνατότητα ή μη των δικηγόρων να παραλαμβάνουν ή να λαμβάνουν γνώση εγγράφων που από τις κείμενες διατάξεις χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, η Διεύθυνση Οργάνωσης απευθύνθηκε, με έγγραφο ερώτημά της, στην αρμόδια Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, για την παροχή των απαιτούμενων διευκρινίσεων.

Η προαναφερθείσα Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/16766/25.9.2009 έγγραφό της, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με το αριθ.1097289 /0006Δ/19.10.2009 έγγραφό μας, διευκρίνισε μεταξύ των άλλων ότι οι Υπηρεσίες ικανοποιούν τα αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα (διοικητικά ή ιδιωτικά), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των περιορισμών ή απορρήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και από ειδικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

γ) Με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ 3097/ 8.2.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε ύστερα από έγγραφο ερώτημά μας και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, διευκρινίστηκε, επίσης, ότι «προκειμένου να διαπιστώσει η Υπηρεσία αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των αιτούμενων εγγράφων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει, είναι προφανές ότι στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του άμεσα ενδιαφερομένου, ανεξάρτητα αν το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του».

2. ‘Όπως μας ενημερώσατε, κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, τ.. ……….. ......2016, η Δ.Ο.Υ. ……………., σας χορήγησε αντίγραφο της δήλωσης ………………., που αφορούσε στον εντολέα σας, ύστερα από την υποβολή γραπτής αίτησής σας προς αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει.

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση