logo-print

Άρθρο 5 - Απόφαση 86252/2.8.2017 Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - Διεξαγωγή διαπραγμάτευσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/08/2017

Κωδικοποιημένο
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Α) Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος νόμου διενεργείται με ανταλλαγή ηλεκτρονικής ή άλλου τύπου αλληλογραφίας ή τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία (π.χ. skype) μεταξύ του συντονιστή, του οφειλέτη και των πιστωτών, χωρίς να απαιτείται ο ορισμός συνάντησης με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Προκρίνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία και αλληλογραφία με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών και φυσικών πόρων, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων υποθέσεων. Ωστόσο εφόσον η εξ αποστάσεως επαφή δεν ευοδωθεί, με αίτημα που υποβάλλεται από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία, μπορεί να ζητηθεί από τον συντονιστή ορισμός συνάντησης σε τόπο και χρόνο που περιλαμβάνεται στο αίτημα. Αν η διαπραγμάτευση δεν ολοκληρωθεί σε μία συνάντηση, ο συντονιστής μπορεί να ορίσει επαναληπτικές συναντήσεις.

Β) Στην περίπτωση που ζητηθεί η διεξαγωγή διαπραγμάτευσης με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, ο Συντονιστής συνεννοείται με τα μέρη σχετικά με τις κατάλληλες ημερομηνίες και δύναται όπως ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης που έχουν ζητήσει τα μέρη (π.χ. κέντρα διαμεσολάβησης, επιμελητήρια, δικηγορικοί σύλλογοι κλπ) σύμφωνα με τη διαδικασία του αρθ. 8 παρ. 12 του Ν. 4469/2017. Στην περίπτωση που ζητηθεί από κάποιο από τα μέρη η παράταση των προθεσμιών του νόμου, ο Συντονιστής οφείλει να αναβάλλει τη συνάντηση και να ορίζει νέα ημερομηνία εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο.

Γ) Κατά την πρώτη συνάντηση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, ο Συντονιστής ενημερώνει τα μέρη σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που διαθέτει και απαιτούνται για τον συντονισμό της διαδικασίας μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών, προσόντα που προκύπτουν τόσο από την πιστοποίησή του ή από την κατάλληλη επαγγελματική του κατάρτιση και την εμπειρία του. Σε περίπτωση δε που του ζητηθεί, παρέχει στα μέρη οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές ορίζονται από τον ν. 4469/2017.

Δ) Κατά τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης, ο Συντονιστής λαμβάνει μέριμνα ούτως ώστε τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης να κατανοούν τα χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και τον ρόλο του Συντονιστή και των μερών. Ο Συντονιστής βεβαιώνεται, ιδίως, ότι πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης τα μέρη έχουν κατανοήσει και συμφωνήσει ρητώς με τους κανόνες και τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4469/2017 και ιδίως τους υποχρεωτικούς κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών του άρθρου 9 αυτού.

Ε) Ο Συντονιστής φροντίζει για την προσήκουσα διεξαγωγή της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εκάστοτε υπόθεσης και διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέρη έχουν επαρκή δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία. Αν το κρίνει σκόπιμο, ο Συντονιστής δύναται να ακροασθεί έκαστο μέρος χωριστά.

ΣΤ) Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Συντονιστής καταρτίζει πρακτικό περαίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 8 και το αναρτά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send