Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 3/25.1.2017

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

25/01/2017

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Γενική Διεύθυνση Εισφορών & Ελέγχων

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/43/112144

Σχετ.: 1. Τα άρθρα 40 και 41 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ .ΤΑ 85/12.05.2016) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Η αριθμ. οικ. 61501/3398/2016 (ΦΕΚ ΤΒ 4330/30.12.2016) K.Υ.Α.

Αθήνα, 25/01/ 2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ι.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ansp