Εγκύκλιος οικ.2/1868/ΔΕΠ/8.2.2018

Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

08/02/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

08/02/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα: Γ΄

ΑΔΑ: 695ΟΗ-ΖΘΜ

Αθήνα 8 - 2 - 2018

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Α . Τουρκολιά