logo-print

Άρθρον 4 - Νόμος ΓπΝ’/1911 (υπ' αριθμ. 3950)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/12/1911

Κωδικοποιημένο
Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση
Αγωγή περί κλήρου

Διά πάσαν υπό του αυτοκινήτου κατά την λειτουργίαν του ζημίαν προς τρίτους ενέχεται εις αποζημιώσεις ο τε οδηγός και ο κατά το άρθρον 2 κάτοχος⋅ ο δε ιδιοκτήτης εν η περιπτώσει είνε τοιούτος άλλος ή ο κάτοχος, ενέχεται μόνον μέχρι της αξίας του αυτοκινήτου, το οποίον παραχωρών εις το ζημιωθέν πρόσωπον, δύναται κατά την κρίσιν του δικαστηρίου να απαλλαχθή πάσης άλλης αποζημιώσεως. Πλειόνων κατόχων ή ιδιοκτητών του αυτοκινήτου η ευθύνη κανονίζεται κατά το άρθρ. 9 του παρόντος νόμου.

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send