Κανονισμός 295/2016 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Περί καταργήσεως του Ιερού Προσκυνήματος Κοιμήσεως της Θεοτόκου «ΓΚΡΕΜΙΩΤΙΣΣΑ» Ίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

30/12/2016

Κωδικοποιημένο

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ' όψει:

1. τας διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και του άρθρου 68 του ν. 4235/2014,

2. τας διατάξεις του υπ' αριθμ. 111/1998 Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος: «Περί λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού "ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΚΡΕΜΙΩΤΙΣΣΑ ΙΟΥ" της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων» (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄/10.2.1999),

3. την υπ' αριθμ. 136/26.8.2016 πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θήρας, Αμοργού και Νήσων Επιφανίου,

4. την από 12.9.2016 γνωμοδότησιν της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,

5. την από 12.10.2016 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, 6. την από 24.11.2016 εγκριτικήν απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας,

Ψηφίζει Τον υπ' αριθμ. 295/2016 Κανονισμόν, έχοντα ούτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ YΠ' ΑΡΙΘΜ. 295/2016

«Περί καταργήσεως του Ιερού Προσκυνήματος Κοιμήσεως της Θεοτόκου “ΓΚΡΕΜΙΩΤΙΣΣΑ” Ίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων».

Ο παρόν Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ