logo-print

Άρθρο 13 - Απόφαση Δ/ΥΠΑ/21860/1422 Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας - Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης για επαγγελματικούς σκοπούς ΣμηΕΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/09/2016

Κωδικοποιημένο
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Για τη εκμετάλλευση ΣμηΕΑ οποιασδήποτε Κατηγορίας για επαγγελματικούς σκοπούς (εμπορική εκμετάλλευση ΣμηΕΑ) απαιτείται ειδική άδεια χορηγούμενη από την ΥΠΑ/Δ1 Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης. Κάθε δικαιούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά το Ευρωπαϊκό ή Εθνικό Δίκαιο μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα.

2. Μαζί με το αίτημα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση εγγραφής του ΣμηΕΑ στο Νηολόγιο ΣμηΕΑ

- Βεβαίωση εγγραφής του εκμεταλλευόμενου και του χειριστή του ΣμηΕΑ στο ειδικό Μητρώο της ΥΠΑ - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

- Παράβολο που προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση

- Βεβαίωση των εξουσιοδοτημένων για την εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ περί εκμάθησης των απαιτούμενων κατά περίπτωση και αναλόγως της κατηγορίας του ΣμηΕΑ βασικών γνώσεων κανόνων εναερίου κυκλοφορίας η/ και χειριστού αεροσκαφών πολιτικής Αεροπορίας.

3. Το αίτημα εξετάζεται από την ΥΠΑ/Δ1 ως προς την ισχύ των δικαιολογητικών καθώς και την συνδρομή των ανωτέρω αναφερομένων Γενικών και ειδικών προϋποθέσεων του παρόντος Κανονισμού ως προς την χρήση και λειτουργία του ΣμηΕΑ.

4. Η χορηγούμενη από την ΥΠΑ/Δ1 άδεια (έγκριση) για την εκτέλεση πτήσεων με το/τα συγκεκριμένα ΣμηΕΑ εκδίδεται στο όνομα του εκμεταλλευόμενου και έχει δωδεκάμηνη ισχύ. Μετά την παρέλευση του δωδεκαμήνου και εφ' όσον ο εκμεταλλευόμενος επιθυμεί την συνέχιση της εκμετάλλευσης, υποχρεούται σε επανέλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών καθώς και καταβολή νέου ισόποσου παραβόλου.

5. Αναστολή της ισχύος της χορηγούμενης άδειας ή ανάκληση αυτής θα επέρχεται όταν παύσει να συντρέχει μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας του ΣμηΕΑ όπως περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.

6. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο Ποινικού Μηtρώου Γενικής χρήσης του εκμεταλλευόμενου (ιδιοκτήτη, κατόχου ή μισθωτή) εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νόμιμου εκπροσώπου του αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία δεκαετία για διάπραξη ενός των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ.1 του Παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

send